machine tool

ปีแห่งการทำลายสถิติของ Machine tool industry

VDW ประกาศว่า แม้ในไตรมาสที่สามที่อ่อนแอ แต่คำสั่งซื้อและการผลิตจะทำให้ปี 2018 เป็นปีแห่งการทำลายสถิติของอุตสาหกรรมเครื่องจักรในประเทศเยอรมนี

VDW
Dr. Wilfried Schäfer, Executive Director of the VDW (German Machine Tool Builders’ Association). (Source: Uwe Nölke/VDW)

ใบสั่งซื้อที่ได้รับจากอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรของเยอรมันในไตรมาสที่สามของปี 2018 ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดสั่งซื้อจากเยอรมนีลดลงร้อยละ 1 ขณะที่สินค้าจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 2 ทั้งนี้ ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี คำสั่งซื้อในประเทศขยายตัวร้อยละ 20 ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ดร. Wilfried Schäfer ผู้อำนวยการบริหารของ VDW หรือ สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเยอรมัน กล่าวว่า “คำสั่งซื้อและการผลิตทำให้ปี 2018 เป็นปีแห่งการทำลายสถิติ อย่างไรก็ตาม เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา เราเห็นภาวะชะงักงันเล็กน้อยในการสั่งซื้อ ภาวะบูมจะค่อยๆ หมดลงและความต้องการจะกลับเป็นปกติ” ในทางกลับกันเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว โดยการเติบโตได้หยุดชะงักในตลาดนอกเขตยูโรโซน ในทางกลับกัน ความต้องการภายในประเทศที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2017 จากงาน EMO Hannover ตอนนี้กำลังส่งผลให้ยอดสั่งซื้อรวมลดลง และสุดท้ายแล้ว พัฒนาการในตลาดโลก – รวมถึงการแพร่กระจายของความขัดแย้งทางการค้า การกีดกันทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อสูงในตลาดเกิดใหม่ ฯลฯ เป็นปัญหาทำให้ลูกค้าไม่มั่นใจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

โดยรวมแล้ว ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ในช่วง 9 เดือนแรก จากการสำรวจของสมาคม Schäfer กล่าวว่า “การรักษาระดับการเติบโตให้คงอยู่ในระดับเลขสองหลักไม่สามารถเป็นไปได้ในปีนี้เนื่องจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างติดจรวดในช่วงปลายปี 2017” อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่แข็งแกร่งได้กระตุ้นให้สมาคมเพิ่มการคาดการณ์ด้านการผลิต โดย VDW คาดการณ์ว่าการผลิตจะโตขึ้นร้อยละ 8 เป็นมากกว่า 17 พันล้านยูโรในปี 2018

Schäfer ได้ให้ความสำคัญกับความผันแปรที่เกิดขึ้นใหม่ในแง่ของผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ และของแต่ละบริษัท อุปกรณ์ตัดโลหะ (Metal cutting equipment) ซึ่งเติบโตขึ้นเมื่อปีที่แล้วอย่างรวดเร็วกำลังขยายตัวอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ด้านการขึ้นรูปวัสดุ หรือ Forming equipment ได้ช่วยหนุนการเติบโตอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการธุรกิจต่างๆ