การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ในการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี Lean IOT และ Lean Automation – กุญแจสู่อุตสาหกรรม 4.0

การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ในการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี Lean IOT และ Lean Automation – กุญแจสู่อุตสาหกรรม 4.0

การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ในการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี Lean IOT และ Lean Automation – กุญแจสู่อุตสาหกรรม 4.0

แนวคิดของ Lean คือ การขจัดความสูญเสียที่แทรกอยู่ในกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นในการลดความสูญเสียสำคัญที่ยังไม่ถูกให้ความสำคัญ

แนวคิดของ Lean คือ การขจัดความสูญเสียที่แทรกอยู่ในกระบวนการผลิต โดยมุ่งเน้นในการลดความสูญเสียสำคัญที่ยังไม่ถูกให้ความสำคัญ และกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องไม่ติดขัด หรือ งานระหว่างกระบวนการเกิดขึ้นน้อยที่สุด เวลาที่สูญเสียไปกับการรอคอยก็จะตัดลดไป และส่งผลต่อภาพรวมการผลิตที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น

การจะนำกระบวนการ Lean มาใช้ประกอบด้วยการพิจรณาให้เห็นปัจจัยหลายด้าน ก่อนที่จะลงมือปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้เข้าสู่แนวคิดการผลิตแบบ Lean ⠀

รับฟังความสำคัญแนวคิดการผลิตแบบ Lean รวมไปถึงรายละเอียดสำคัญที่จะทำให้งานผลิตของคุณก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าที่เคยใน….เว็บบินาร์ อินเตอร์แมค ฟอรั่ม “การเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ในการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี Lean IOT และ Lean Automation – กุญแจสู่อุตสาหกรรม 4.0”

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

09.00-12.30 น. (GMT +7)

ทาง SUBCON Thailand Virtual Edition Platform (บรรยายไทย)

ลงทะเบียน: https://bit.ly/3lmmsmE

รายละเอียดเพิ่มเติม www.intermachshow.com/VE

Line: @intermach

About The Author