Choice Makers EP.5 การแพทย์แห่งอนาคต

CHOICE MAKERS | ผู้ช่วยแพทย์ระบบอัตโนมัติ การแพทย์แห่งอนาคต [EP.5]

EP.5 ChoiceMakers: ในช่วงเวลาเช่นนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกกำลังทำงานกันอย่างหนัก ด้วยเป้าหมายเดียวคือการช่วยชีวิตคนให้มากที่สุด อุตสาหกรรมทางการแพทย์ก็ต้องตอบโจทย์นี้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น สิ่งที่เคยคาดการณ์ไว้ในอนาคตเมื่อไม่กี่ปีก่อน ทั้งเรื่องของ AI และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์กำลังเกิดขึ้นในความจริงในอัตราเร่งที่ฉับไวกว่าที่เราเคยคาดไว้

ไปทำความรู้จักหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาในชีวิตของเรากัน

CHOICE MAKERS EP. อื่นๆ:

CHOICE MAKERS | Hi Aluminium ! ทำไมอลูมิเนียมถึงถูกเรียกว่าวัสดุอัจฉริยะ [EP.4]

ChoiceMakers | ทำความรู้จัก Single use Plastic/PET [EP.2]

ChoiceMakers | Bio & Micro Plastics : พลาสติกสายพันธุ์ใดที่ควรหยุดใช้ [ep.3]

ChoiceMakers | Circular Economy ทำไม! (EP.1)

About The Author