ASE Intermach 2020 Bitec

คิกออฟมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค

ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ร่วมกับ Boilex Asia & Pumps and Valves Asia 2020 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อและข้อต่อ เผยโฉมโมเดลธุรกิจใหม่หลังวิกฤตโควิด ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปรับทัพอุตสาหกรรมรวมพลังภาครัฐเอกชนตบเท้าผนึกกำลังโชว์นวัตกรรมใหม่และแผนระยะยาวเดินหน้าสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างยั่งยืน 


ไบเทค บางนา กรุงเทพฯนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020  หรือ ASE2020 พร้อมกล่าวเปิดงาน ได้แสดงทรรศนะด้านพลังงานไว้อย่างน่าสนใจว่า  “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจผนึกกำลังร่วมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020   งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระดับโลกและประเทศไทย ซึ่งรวมถึงภาคพลังงานด้วย ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการปรับตัวเดินหน้าเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐรวมถึงกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการบรรเทาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการช่วยด้านรายได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  ซึ่งจะยังคงมีการดำเนินมาตรการลักษณะนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างรายได้ เพราะวิกฤตครั้งนี้จะยังไม่หายไปได้ในเร็ววัน แต่อาจจะมีวันสิ้นสุดใน 12-15 เดือนข้างหน้า ซึ่งกระทรวงพลังงานจึงได้ตระหนักถึงมาตรการในระยะยาวในการส่งเสริมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการปรับแนวคิด และโมเดลการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจBCG Economy ซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) นำไปสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้ในทุกสถานการณ์

Intermach ASE 2020

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศหรือ AEDP ซึ่งมีเป้าหมายใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี .. 2580 ซึ่งตามแผนจะ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งยังเดินหน้าส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง และพัฒนาทุกภาคส่วนสู่ความยั่งยืนมากไปกว่านั้นภาครัฐยังมีนโยบายสนับสนุนพลังงานโซล่าร์ฯภาคประชาชน และขับเคลื่อนพลังงานทางเลือกใหม่ อาทิ  แบตเตอรี่ และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และจะมีนโยบายการพัฒนานวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำระบบอัจฉริยะมาใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้า และสร้างธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับอนาคตของประเทศไทย และส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านพลังงานทดแทนแห่งภูมิภาค ซึ่งงาน ASE 2020 เป็นงานที่ตอบโจทย์การเดินหน้าสู่การปรับตัวด้านพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงนายสุพัฒนพงษ์กล่าว

ASE 2020 EV

ด้านนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วน แต่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต้องไม่หยุดชะงัก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดำเนินงานของอินฟอร์มา ที่มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมให้มีโอกาสพัฒนา เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเดินหน้าสู่ความยั่งยืน นำมาสู่การจัดงานภายใต้รูปแบบ นิว นอร์มัล ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ พัฒนาการจัดงานแสดงในรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) หรือการจัดแสดงแบบครบองค์รวม ที่รองรับทั้งการจัดแสดงงานในรูปแบบปกติ (Physical exhibition) และการจัดแสดงแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองสามารถพบปะพูดคุยกับผู้จัดแสดงงานผ่านออนไลน์ แพลตฟอร์ม ตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการยกระดับความปลอดภัยขณะเยี่ยมชมงาน ตามมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) ตามมาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ความมั่นใจทุกท่านในการเรียนรู้และเข้าร่วมงานจัดแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดแห่งปี

ASE 2020 Bitec

ทั้งนี้ งาน ASE 2020 โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  กระทรวงคมนาคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE)  และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ ”ENERGY SOLUTIONS FOR SMART CITIES” โดยมีการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครัน และปีนี้จัดงานร่วมกับ Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy Efficiency Expo, Electric Vehicle Asia งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ระบบจัดการแบตเตอรี่ อุปกรณ์ตรวจตราและควบคุมสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า โดยจะแสดงแหล่งพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดพร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำของโลก รวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)และ FIMER

Bitec Intermach 2020

ทั้งยังคงมีกิจกรรมสัมมนากว่า50 หัวข้อทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อ International Conference Sustainable Energy Solutions for Smart Cities และหัวข้ออื่น ที่น่าสนใจ พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศร่วมให้ความรู้ รวมถึงไฮไลท์ กิจกรรม EV Drive & Ride ภายในงาน EV Asia 2020  งานแรกและงานเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ทดสอบขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles) จากค่ายรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทยมากที่สุดอาทิ บีเอ็มดับเบิ้ลยู ปอร์เช่ จากัวร์ อาวดี้ อีแกทอีวี เอ็มจี  ฯลฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและชมงานครั้งนี้ผ่านการจัดงานแบบไฮบริด เอ็กซิบิชั่น

Intermach 2020 Bitec

ในส่วนของงาน Boilex Asia & Pumps and Valves Asia 2020 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อและข้อต่อ ที่ใหญ่และครบครันที่สุดในอาเซียน มีไฮไลท์คือ การจัดสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในหัวข้อเรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่BCG” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนายมนู กล่าวปิดท้าย

ASE Intermach 2020 Bitec

ร่วมชมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน จัดพร้อมกับงาน ร่วมกับ Boilex Asia & Pumps and Valves Asia 2020 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

About The Author