moulding

‘บรรจุภัณฑ์’ แรงขับสำคัญในอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูป (พลาสติก)

ในขณะที่ภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ถูกแยกออกจากกันในเวลานี้ (กรีนหรือไม่กรีน/รักษ์โลกหรือไม่รักโลก) แต่ความจริงที่ยังเป็นอยู่ก็คือ บรรจุภัณฑ์ยังคงมีสัดส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูปพลาสติก จากข้อเท็จจริงก็คือ มันสร้างส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและอิตาลี

AMI ได้ทำการวิจัยอย่างกว้างขวางในอิตาลีและฝรั่งเศส เพื่อพิจารณาว่า areas ใดมีความแข็งแกร่งที่สุดในภาคการผลิตแม่พิมพ์ (พลาสติก) หรือ Moulding sector น่าแปลกที่ทั้งสองประเทศมีการกระจายตัวของตลาดปลายทางที่คล้ายคลึงกันมากสำหรับอุตสาหกรรมดังกล่าว ยกเว้นในพื้นที่เดียว แต่การโฟกัสไปที่บรรจุภัณฑ์มากๆ ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอย่างแท้จริง

จากการวิจัยฐานข้อมูลของ AMI ใน 2,000 sites อุตสาหกรรมการฉีดพลาสติกในสองประเทศนี้ แสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์เป็นตลาดการใช้งานปลายทางที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกซัพพลายโดย injection moulders คิดเป็น 47% ของการใช้ polymer ในอิตาลีและ 51% ในฝรั่งเศสในปี 2017 ผลการตรวจสอบพบว่า 239 บริษัทของฝรั่งเศสและ 304 บริษัทของอิตาลีมีส่วนในการผลิตบรรจุภัณฑ์กับผู้ผลิต PET preform ทั้งในฝรั่งเศสและอิตาลี ซึ่งซัพพลายให้กับอุตสาหกรรมน้ำแร่ขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ผลิตเอง เช่น S.A. Des Eaux MinéralesD’évianในฝรั่งเศส และ trade suppliers ของ preforms เช่น Plastipak Packaging ซึ่งดำเนินงานทั้งในฝรั่งเศสและอิตาลี

market

ภาคการใช้งานปลายทางที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอิตาลีคือ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ฉีดขึ้นรูป โดยมี IPAE Progarden และ Scab เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในฐานข้อมูล ในฝรั่งเศสภาคยานยนต์เป็นตลาดการใช้งานปลายทางใหญ่เป็นอันดับสอง มีสัดส่วน 15% ของผลิตภัณฑ์พลาสติกฉีดขึ้นรูปทั้งหมดเมื่อเทียบกับเพียง 6% ในอิตาลี แนวโน้มเช่นนี้ในทั้งสองประเทศเป็นเรื่องน่าแปลกใจมาก เนื่องจากภาคยานยนต์ในฝรั่งเศสมีสัดส่วนมากกว่าประเทศอิตาลีถึงสองเท่า ทั้งนี้ เฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นภาคการใช้งานปลายทางที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอิตาลีเกือบจะไม่ปรากฏใช้ในประเทศฝรั่งเศส

Polypropylene และ PET คิดเป็น 55% ของการใช้ polymer ทั้งหมดในอิตาลีจากการใช้บรรจุภัณฑ์ Polypropylene ยังเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์ด้วยเช่นกัน โดยมีผู้บริโภครายใหญ่คือ Accuma S.p.A. และ Sigit Sud S.p.A

Automotive and packaging among the strongest

ในฝรั่งเศส 62% ของการใช้โพลีเมอร์ทั้งหมดคือ polypropylene และ PET ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่ง Nestlé Waters และ Schoeller Allibert S.A.S.U. มีสัดส่วนการใช้งานอยู่ในกลุ่มที่ใช้งานมากที่สุดในอุตสาหกรรม injection moulding ในฝรั่งเศส