German tool, pattern and mould makers

ผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์เยอรมันต้องโปรเรื่องบริหารการเงิน!

เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเยอรมันในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือ กระสวน (pattern) และแม่พิมพ์ (mold) MARKTSPIEGEL WERKZEUGBAU ได้ทำการสำรวจเปรียบเทียบบริษัทต่าง ๆ แบบไม่ระบุชื่อทั่วทั้งอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ปี 2019 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรดีขึ้นอย่างเป็นระบบ ครบด้วยความรู้ในเชิงอุตสาหกรรม โดยในบทความนี้จะนำเสนอรายงานตัวเลขสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2021

สำหรับผู้ผลิตเครื่องมือ กระสวนและแม่พิมพ์จำนวนมากในอุตสาหกรรม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (โลก) ในขณะนี้ดูไม่ค่อยจะสดใสนัก บางองค์กรร่อแร่ใกล้จะล้มละลาย บางรายกำลังยื่นฟ้องต่อศาล

ดร. Claus Hornig ผู้ทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดการในอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลา 16 ปีและเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการวิเคราะห์ตัวเลขทางธุรกิจที่สำคัญของ MARKTSPIEGEL WERKZEUGBAU eG จากการตั้งข้อสังเกตของเขาระบุว่า ความล้มเหลวของบริษัทส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพียงเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยในการบริหารจัดการธุรกิจตั้งแต่อดีต “ การสร้างเครื่องมือที่ดี – Building good tools ไม่เพียงพออีกแล้วในปัจจุบัน ยังมีสิ่งที่เป็นที่ต้องการอีกมากมาย – โดยเฉพาะศักยภาพทางการค้า”  Hornig ย้ำ “หากสิ่งต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยดีในบริษัท ไม่สำคัญว่ารายได้จะมากขึ้นหรือน้อยลง แต่ตอนนี้หลายรายต้องเผชิญกับขีดจำกัดจากกำไรที่หายไป และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การบริหารจัดการต้นทุนและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้วยงานวิจัยของ MARKTSPIEGEL WERKZEUGBAU ผู้ผลิตเครื่องมือ โมเดลและแม่พิมพ์ในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาเยอรมันจะได้รับการวิเคราะห์ทุกปีโดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลองค์กรที่ไม่ระบุนามอย่างเคร่งครัดและประเมินตามความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมายคือ ต้องการผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่พร้อมใช้งานสำหรับอุตสาหกรรม ส่วนอีกทางก็เพื่อหาแนวโน้มในภาคส่วนจากตัวเลขสำคัญ – key figure ที่เป็นรูปธรรมและสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจในอนาคตทักษะด้านการบริหารธุรกิจมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

ที่สุดแล้วของทั้งหมด เป้าหมายก็คือเพื่อทำให้ธุรกิจมีกำไรเสมอ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้ประกอบการต้องสามารถเข้าใจและตีความตัวเลขด้านการจัดการธุรกิจได้ Hornig ระบุว่า เกณฑ์การประเมินที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการจัดการธุรกิจก็คือ ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ทั้งนี้ Per capita value added เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับข้อนี้ จากการประเมินข้อมูลของบริษัทสมาชิกจากปีงบการเงิน 2019 แสดงให้เห็นว่า มูลค่านี้อยู่ที่ประมาณ 120,000 ยูโรโดยเฉลี่ย ซึ่ง Hornig มองว่า เป็นระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาลงก็สามารถเห็นได้จากตัวนี้นี้เช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุของความกังวลและข้อบ่งชี้ว่าคุณภาพราคาลดลงและลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมูลค่าเพิ่ม (หรือที่เรียกว่ากำไรขั้นต้น – gross profit) ต่อพนักงานก็ลดลงเช่นกันในหลาย ๆ บริษัท

German Tools Market
Companies should question whether they could increase the quality of the work with a better remuneration of qualified, skilled workers. (Source: Public Domain / Pixabay)

กิจกรรมการลงทุนในบริษัทลดลง

การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้นั้นจะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนของเงินลงทุนต่อค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์สามารถอธิบายพฤติกรรมการลงทุนของบริษัทนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี อัตราส่วนการลงทุนซ้ำ (re-investment ratio) ของสมาชิกที่ MARKTSPIEGEL โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 160% ที่ปรึกษาด้านการจัดการระบุถึงสิ่งนี้ว่า เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า เนื่องจากกิจกรรมการลงทุนที่ลดลงเป็นสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน: “ ผมแนะนำทุกคนที่ยังต้องการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจและไม่ปล่อยให้เครื่องจักรของพวกเขาล้าสมัยเพื่อหาทางสร้างผลกำไรได้มากขึ้น” Hornig ย้ำว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของการวิ่งไปที่ธนาคารเพื่อขอเงินกู้ แต่เป้าหมายอยู่ที่เงินลงทุนส่วนใหญ่นั้นต้องมาจากผลกำไรของ บริษั


ราคาต้องเหมาะสม

ข้อได้เปรียบที่สำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างเครื่องมือที่เปรียบเหมือนกระจกสะท้อนภาพของตลาด ก็คือการประเมินที่เป็นจริงของการจัดการแบบองค์รวม (Holistic management) ซึ่งรวมถึงความรู้ เช่น ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทเองนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด ทีมผู้เชี่ยวชาญได้ประกาศตัวเลขเปรียบเทียบค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงของคนงานฝีมือดีจำนวนนี้อยู่ที่ 19,70 ยูโรและไม่ได้พิจารณาถึงความแตกต่างในระดับภูมิภาค Hornig ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการเปรียบเทียบและตั้งคำถามว่า จะสามารถเพิ่มคุณภาพของงานได้หรือไม่ด้วยค่าตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับแรงงานที่มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมหากจำเป็น หรือว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่มีการจ่ายเงินมากเกินไปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งไม่เป็นธรรมในระดับภูมิภาค


ต้องมีการสำรวจศักยภาพการออม

เมื่อพูดถึงบุคลากร – คุณทราบหรือไม่ว่า สัดส่วนของพนักงานทางอ้อม (ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล) (ไม่รวมผู้ฝึกงาน) ในพนักงานทั้งหมดในการประเมินอุตสาหกรรมที่ MARKTSPIEGEL มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.5% ตัวเลขสำคัญนี้ช่วยในการประเมินความสอดคล้องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจในบริษัท ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เกือบหนึ่งในห้าของพนักงานทำงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ (เช่นตำแหน่งผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เลขานุการ ฯลฯ ) “ ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การสั่งซื้อดีมาก บริษัทต่างๆมักจะเพิ่มจำนวนพนักงานที่ไม่มีประสิทธิผล” Hornig อธิบาย อย่างไรก็ตามในความคิดของเขา มีสัดส่วนระหว่าง 10 ถึง 15% ที่สามารถแนะนำได้ ในมุมมองของเขา ผลลัพธ์ปัจจุบันสูงเกินไป สำหรับเขา บริษัทในการสำรวจตลาดเกือบทั้งหมดมีศักยภาพในการออม


Wake-up call for immediate action – ลงมือทำเสียที!

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมั่นใจว่า “ขณะนี้ การเฝ้ารอ ดูและนั่งคอยสถานการณ์ให้จบลงนั้นไม่อาจแก้ปัญหาใด ๆ ได้ สิ่งที่ต้องการในเวลานี้ก็คือ ผู้ประกอบการที่เริ่มลงมือทำ ซึ่งต้องการความสามารถที่เมื่อครั้งอดีตไม่มีความจำเป็นสำหรับหลาย ๆ คน” สำหรับ Hornig แล้ว “บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องนำความรู้ทางการค้ามาใช้ภายในองค์กรเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจากมุมมองด้านการจัดการธุรกิจ ความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องในบริษัทนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้ หากไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกแล้ว (if the worst comes to the worst)”


อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/german-tool-pattern-and-mould-makers-need-to-build-up-business-expertise-a-1005785/

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

ปีแห่งการทำลายสถิติของ Machine tool industry

อุตสาหกรรม Machine Tool ยังมีแนวโน้มสดใสต่อไป

VDW: เครื่องจักรกลเยอรมันบุกเวียดนามบูม!

About The Author