SIMTEC_สุมิพล

รู้จัก SIMTec ‘ประตูสู่ปัญญา’ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

ความกังวลที่ว่าเครื่องจักรจะมาแทนที่แรงงานมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะอันที่จริงมันเกิดขึ้นมานานแล้วตลอดเวลาตั้งแต่มนุษย์คิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรมาตั้งแต่ยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนมาถึงการปฏิวัติอุตสารหกรรมครั้งที่ 4

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มนุษย์ต้องใช้ทักษะในการพัฒนาและควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานใช้แรงงานแทนตัวเองมากขึ้น ไม่มีมนุษย์คนไหนอยากทำงานใช้แรงงานหนักและเสี่ยงต่อชีวิตอีกแล้ว การจะควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานแทนเราได้ มนุษย์จึงต้องพัฒนาทักษะของตัวเอง รู้จักคิดค้นหรือใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาตอบสนองต่อความต้องการอันไม่มีประมาณอยู่เสมอ

สถาบันการศึกษาหรือศูนย์การเรียนรู้ในโลกทุกวันนี้ไม่มีที่ไหนตกขอบในเรื่องราวเหล่านี้ เพราะอีกไม่นานเราต้องทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกันในโลกของมนุษย์และเครื่องจักรกลอย่างแน่นอน

SIMTec_1

ประติมากรรมยอดแหลมสูงที่ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหน้าอาคารรูปทรงทันสมัยของ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล หรือ Sumipol Institute of Manufacturing Technology เรียกสั้น ๆ ว่า SIMTec (ซิมเทค) คือผลงานของคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อว่า “ประตูสู่ปัญญา” หรือ Entrance to the wisdom กล่าวได้ว่าเป็นประตูสำหรับผู้สนใจในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกผู้คนที่จะเข้ามาแสวงหาความรู้ที่นี่

SIMTec คืออะไร

เหตุผลสำคัญของการก่อตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้มิติใหม่โดยภาคเอกชนนี้ เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลนีการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในสาขาต่างๆ ที่สำคัญ โดยเปิดคอร์สอบรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมกิจกรรมหลักของอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อน

ด้วยความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ 14 หน่วยงาน และผู้ผลิตเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น นำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาติดตั้ง เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนเชิงสาธิตและฝึกปฏิบัติกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูง (Learning Factory) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

โดยมีหลักสูตรตามความชำนาญในหลากหลายสาขา เน้นหนักในงาน 3 สาขาคือ กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Solutions) ระบบการวัดละเอียดด้านมิติ (Measuring Solutions) และงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Factory Automation & IoT) สอดรับตรงความต้องการของอุตสาหกรรมในยุค 4.0

SIMTec_4

ภายในโถงขนาดใหญ่ด้านล่างของอาคาร คือสถานที่ปฏิบัติการเชิงเทคนิค หรือ Learning Factory ในสาขาที่ว่ามาโดยแบ่งออกเป็น 7 โซนการเรียนรู้หลักๆ ได้แก่

  1. Machining Station – เรียนรู้การตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ด้วยเครื่อง Machining Center แบบ 5 แกน และ TurnMill Machine ปัจจัยสำคัญในการผลิตได้แก่ การเขียนแบบชิ้นงาน การออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน เครื่องมือตัดและการจับยึด รวมถึงการใช้โปรแกรม CNC และซอฟต์แวร์ CAD/CAM ช่วยในการผลิต
  2. Practical Maintenance Station – เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการจับยึดชิ้นงาน โดยใช้ Assembly Jig Fixture, Rotary Table และการปรับตั้งและวัดความสูงของเครื่องมือเพื่อความแม่นยำในการผลิต
  3. Automatic Control Station – เรียนรู้อุปกรณ์ที่จำเป็นในระบบอัตโนมัต การควบคุมสายการผลิตด้วย PLC โดยใช้ Vision Camera ในการตรวจเช็คตำแหน่ง และระบุตำแหน่งด้วยเซ็นเซอร์รวมทั้งการคัดแยกงานดีงานเสียออกจากกระบวนการผลิต
  4. Industrial Robot Station I – เรียนรู้ระบบอัตโนมัตพื้นฐานในสายการผลิต การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งแบบ SCARA Robot และ Articulated Robot ในการหยิบจับชิ้นงานออกจากเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  5. 3D Printing Station – เรียนรู้และใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติในการออกแบบและผลิตชิ้นงานตัวอย่าง (Prototype) เพื่อได้ความเสมือนจริง สัมผัสได้ และง่ายต่อการตัดสินใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  6. Smart Line Station – เรียนรู้สายการผลิตอัตโนมัตเต็มรูปแบบ คือการใช้หุ่นยนต์ร่วมกับเครื่องจักร CNC และเครื่องมือวัดสามมิติแบบ CNC (In-Line CMM) ผลิต ตรวจสอบคุณภาพ และประกอบเป็นชิ้นงานสำเร็จพร้อมแสดงผลแบบ Real-Time รวมถึงการสอนเครื่อง Wire Cut สำหรับการตัดโลหะด้วยกระแสไฟฟฟ้า เพื่อเพิ่มความหลากหลายในวิธีการผลิต
  7. Industrial Robot Station II – ชุดฝึกการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในกระบวนการต่างๆ ได้แก่ Handling, Palletizing, Welding รวมถึง CAM ในหุ่นยนต์

SIMTec_3

นอกเหนือจากโซนปฏิบัติงานในโถงกลางก็มี ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอีก 3 ห้องในบริเวณเดียวกันคือ

  • Mitutoyo Institute of Metrology (MIM) ศูนย์การเรียนรู้มาตรวิทยาครบวงจร ด้วยเครื่องมือวัดด้านมิติถึง 15 เครื่อง เช่น Automatic CMM, Roundness Tester, Profile Projector พร้อมแสดงผลการวัดและวิเคราะห์แบบ Real-Time
  • Lean Automation System Integrator (LASI) ศูนย์การเรียนรู้ระบบ Lean Automation เริ่มต้นจากการกำจัดความสูญเปล่าในการผลิต การปรับปรุงกระบวนการให้เป็นสายการผลิตแบบ Semi และ Full Automation อย่างเป็นขั้นตอน
  • Factory IoT Studio ห้องเรียนรู้ระบบ Visualization ในสายการผลิต การดึงข้อมูลจากเครื่องจักร แปลงเป็นข้อมูลผลการผลิตแบบ Real-Time เพื่อการวางแผนและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ทั้งการวิเคราะห์และพัฒนาต่อเนื่อง

SIMTec_6

อาจกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประเทศเราต้องการให้เกิดขึ้นมากที่สุดในเวลานี้ อย่างเร่งด่วนที่สุด ไม่เพียงเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง หรือเพื่อตอบสนองต่อพื้นที่และการเติบโตของ EEC ในอนาคตเท่านั้น แต่ควรที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายหลายแห่ง เหมือนเมล็ดพันธุ์แรกที่จะแตกหน่อต่อยอดออกไป

ชวนให้นึกถึงคำกล่าวของศาสตราจารย์ Philippe Dessertine ประธานฝ่าย Business Management แห่งมหาวิทยาลัยปารีส I Panthéon Sorbonne ที่บอกว่า ดูเหมือนว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่นั้นจะลึกซึ้งยิ่งกว่าครั้งก่อนและยังอยู่ไกลเกินเอื้อม “พวกเราอยู่บนบันไดขั้นที่สองของบันไดที่มี 10,000 ขั้น อุตสาหกรรม 4.0 คือ คำตอบที่ท้าทายสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

แม้แต่ผู้นำในโลกอุตสาหกรรมยังออกตัวแบบนี้ คำถามก็คือเวลานี้ประเทศไทยของเราอยู่ที่ขั้นไหนของบันได 10,000 ขั้นนั้น

SIMTec_8

SIMTec มาจากไหน

SIMTec เริ่มต้นมาจากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดที่ได้มองเห็นถึงความขาดแคลนบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพื่อฝึกทักษะ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องปรับตัวตามให้ทัน แต่ในความเป็นจริงเทคโนโลยีเหล่านี้มีมูลค่าสูงมากทำให้การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ ด้วยปัญหาความขาดแคลนที่ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาการเรียนรู้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 14 แห่ง รวมถึงความร่วมมือจากผู้ผลิตเจ้าของเทคโนโลยีอีก 18 บริษัทด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีมูลค่ากว่า 120 ล้านบาทโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีการอัพเดตเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ด้วยทำเลที่ตั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะระยองซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC ทำให้ SIMTec สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ SIMTec จะเปิดให้บริการฝึกอบรมแก่ผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีการผลิตครบวงจรตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ ด้วยพื้นที่เรียนรู้การผลิตในโรงงาน ห้องเรียนรู้ด้าน IoT LASI และศูนย์การเรียนรู้ด้านอุปกรณ์มาตรวิทยาที่ครบครันที่สุดของ Mitutoyo ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งยังมีความพร้อมในการรองรับงานสัมมนาด้วยห้องสัมมนาที่จุคนได้กว่า 300 คน รวมถึงห้องอบรมขนาดเล็กและห้อง Auditorium อีกด้วย

ด้วยการเตรียมพร้อมที่ดีที่มีพื้นฐานบนความเข้าใจ ประกอบกับวิสัยทัศน์และแรงขับเคลื่อนที่มีคุณภาพ SIMTec จึงกลายเป็นโมเดลตัวอย่างที่สำคัญสำหรับการ Up-Skill และ Re-Skill สำหรับแรงงานยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จก้าวแรกของสถาบันฯ เกิดขึ้นได้ด้วยการวางรากฐานแนวคิดอันแข็งแรงและต่อยอดแนวคิดจากนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ ประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ SIMTec จึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านของแรงงานที่อุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องการอย่างเร่งด่วน!

SIMTec_9

อ้างอิง: MMThailand.com

บทความที่เกี่ยวข้อง:

อุตสาหกรรม 4.0: จาก ‘วาระแห่งชาติ’ กลายเป็นเทรนด์สำคัญระดับโลก!

New S-curve: อุตสาหกรรมแห่งอนาคตกับ 4 สิ่งที่ต้องมี