ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานตัวอย่างครบวงจรสำหรับมือโปร จาก COAX Technical Center

หากผู้ประกอบการต้องการวิเคราะห์และทดสอบชิ้นงานเพื่อประกันคุณภาพ หรือเพื่อตรวจสอบชิ้นงานต้นแบบ COAX Technical Center สามารถสนับสนุนความต้องการเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุม

Coax Technical Center เป็นศูนย์ปฏิบัติการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือ เทคนิค และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งมีการทำงานบนความคิดพื้นฐานที่เชื่อว่าความเข้าใจในคุณสมบัติของวัสดุและการวิเคราะห์ความเสียหายที่แม่นยำจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มขีดจำกัดของการวิจัย การพัฒนาสินค้า และการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยบริการจาก COAX Technical Center นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก ๆ ได้แก่

  1. ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
  2. การเตรียมตัวอย่าง (Sample Preparation)
  3. Raman Microscope
  4. Mercury Analyzer

บริการเหล่านี้จาก COAX มาพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้เวลารวดเร็ว และที่สำคัญที่สุดมีความแม่นยำในระดับสูง ถ้าหากอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมที่มากขึ้นสามารถรับชมได้ในคลิปวิดีโอด้านล่างเลยครับ

About The Author