Standardisation_Components

ส่วนประกอบมาตรฐาน – Standardisation รับประกันความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ส่วนประกอบมาตรฐานคุณภาพสูงเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือสำหรับการขึ้นรูปสมัยใหม่ เนื่องจากการใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทำให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตสูงสุด

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อย ๆ และการทวีขึ้นของกระบวนการ Digitalization, Standardization (การกำหนด / สร้างมาตรฐาน) ถือเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการทำแม่พิมพ์ หรือ mouldmaking หากบริษัทหนึ่งยังคงสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว สิ่งที่จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบอย่างยิ่งก็คือ การใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐาน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว แต่ยังให้มูลค่าเพิ่มอย่างมากในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มทั้งหมด ซึ่งจะช่วยรับประกันความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนให้กับโรงงานของคุณ

 

Hasco _Standardisation
Standardisation gives mouldmakers additional freedom to concentrate on cavity design and optimum production properties for their moulds and thus constitutes a guarantee of sustainable success.(Source: Hasco)

 

การได้รับผลผลิตสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานสำหรับการขึ้นรูปจะรับประกันความสำเร็จอย่างยั่งยืนเนื่องจากการใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ห่วงโซ่กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งนี้เริ่มต้นในขั้นตอนการพัฒนา ซึ่ง CAD data ดั้งเดิมสำหรับองค์ประกอบมาตรฐานและพื้นที่การติดตั้งสามารถรวมเข้ากับการออกแบบได้อย่างง่ายดายด้วยการลากแล้ววาง (drag-and-drop) เมื่อสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (injection mould) เวลาในการประกอบสามารถลดลงได้มากด้วยการใช้ส่วนประกอบมาตรฐานที่พร้อมติดตั้ง (ready-to-mount standard components)

  

Standardised components guarantee an optimum value-added chain

เมื่อใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานการทำงานร่วมกันจะส่งผลให้เกิดการขึ้นรูปและการประกอบเป็นไปในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากเครื่องมือที่ต้องใช้จะเหลือน้อยที่สุด นอกเหนือจากข้อได้เปรียบด้านเวลาและต้นทุนเหล่านี้แล้วการใช้ส่วนประกอบที่ได้มาตรฐานยังช่วยทำให้เวลาการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ไวขึ้น ซึ่งนับเป็นความสำคัญขั้นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาใหม่ ๆ จำนวนมากในโลกที่รวดเร็วขึ้น ในกระบวนการแปรรูปพลาสติก ส่วนประกอบมาตรฐานที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายร้อยหลายพันครั้งจะรับประกันความน่าเชื่อถือในการผลิตได้ในระดับสูงสุด ในกรณีที่มีการบำรุงรักษาตามแผน หรือมีการสึกหรอ หรือมีข้อบกพร่อง ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้การซ่อมแซมเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดการหยุดทำงานน้อยที่สุด

 


อ้างอิง: https://www.etmm-online.com/standardisation-a-guarantee-of-sustainable-success-a-981439/

About The Author