อะไรคือ Big Data? บทวิเคราะห์ นิยาม ความหมายและตัวอย่าง (ตอนที่ 2)

“You can have data without information, but you cannot have information without data.” — Daniel … Continue reading อะไรคือ Big Data? บทวิเคราะห์ นิยาม ความหมายและตัวอย่าง (ตอนที่ 2)