เกาะติด HANNOVER MESSE 2019 Integrated Industry – Industrial Intelligence

“อัจฉริยะภาพด้านอุตสาหกรรมเป็นไปไม่ได้หากปราศจากความรู้และคุณสมบัติของมนุษย์”

วันนี้ Toolmakers ขอขยายความธีมของงาน Hannover Messe 2019 ที่มุ่งโฟกัสเรื่องของอัจฉริยะภาพในอุตสาหกรรม การรวมกันของเครือข่ายความรู้และข้อมูลนานาประการที่จะผลักดันการผลิตไปสู่อนาคต

 

intelligent-manufacturing-727x356-teaser-

การทำงานร่วมกันระหว่างระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีพลังงาน แพลตฟอร์มด้าน IT และปัญญาประดิษฐ์กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล หรือ digital transformation ของอุตสาหกรรมด้วยธีมนำ “Integrated Industry – Industrial Intelligence” ที่งานแสดงสินค้า HANNOVER MESSE ให้ความสำคัญกับศักยภาพของการพัฒนานี้

Industry 4.0 meets AI: เมื่ออุตสาหกรรม 4.0 พบกับ AI

ปัญญาประดิษฐ์มีศักยภาพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตและพลังงาน มนุษย์สอนเครื่องจักรให้ปฏิบัติการอย่างมีเหตุผลและเป็นไปตามจุดประสงค์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ระบบ AI สร้างความรู้และปัจจุบันนี้บนพื้นฐานของข้อมูลและอัลกอริธึมส์ (algorithms) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือคาดการณ์ความผิดพลาดและความล้มเหลวได้อย่างน่าเชื่อถือ – ในกระบวนการผลิต โครงข่ายพลังงานที่เชื่อมต่อจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค (power grid) หรือในโลจิสติกส์ นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า อุตสาหกรรมแบบบูรณาการ – อัจฉริยะภาพด้านอุตสาหกรรม: Integrated Industry – Industrial Intelligence

Banner Hannover

Industrial Intelligence is not possible without human knowledge and qualifications

เครือข่ายของผู้คน เครื่องจักรกลและข้อมูลอย่าง Data ถูกสร้างขึ้นผ่านแพลตฟอร์มทั่วไปที่พวกเขาแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ บทบาทของมนุษย์คือ an enabler หรือ ผู้เปิดใช้งานเครื่องมือเหล่านั้น การผลิตในวันพรุ่งนี้เป็นไปไม่ได้หากปราศจากความรู้อย่างมีแบบแผนหรือกระบวนการและคุณสมบัติที่หลากหลาย อัจฉริยะภาพด้านอุตสาหกรรมในอีกทางหนึ่งจึงหมายถึงการขยายการจัดการความรู้และการฝึกอบรมผู้ให้ความรู้นั่นเองกล่าวโดยสรุป ธีมหรือรูปแบบของงาน HANNOVER MESSE 2019 มุ่งเน้นถึงความสำคัญที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร หรือ machine learning ในอุตสาหกรรมการผลิตและพลังงาน รวมถึงแอเรียด้านต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้งานและกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ รวมถึงความท้าทายในเรื่องของ Interfaces, protocals และ security

กล่าวได้ว่า HANNOVER MESSE คืองานที่ผู้นำทางความคิดระดับนานาชาติในสาขา AI และอุตสาหกรรมมารวมตัวกันเพื่อหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นสำหรับอนาคต และกล่าวได้ว่า

“HANNOVER MESSE 2019 คือแพลตฟอร์มในการรับข้อมูลโดยแท้”

Hannover Messe

พบกันวันนี้ถึง 5 เมษายน 2019 ที่ Hannover ประเทศเยอรมนี

สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่  facebook page หรือ twitter.

ภาพและข้อมูลจาก: https://www.hannovermesse.de

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

เกาะติด Hannover Messe 2019 ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับงาน Hannover Messe

Coming soon 5G smart factories: 5G นั้นสำคัญไฉน?