เครื่องวัด 3 มิติ

เครื่องวัด 3 มิติ CRYSTA-Apex S 700 Series ที่รับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่า 2 เท่า

เครื่องวัด 3 มิติที่รับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่า 2 เท่า

CRYSTA-Apex S 700 Series

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC จาก Mitutoyo ความเที่ยงตรงสูง รับประกันค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ระดับ E0,MPE = 1.7+3L/1000 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องวัดอื่น ๆ ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในระดับ E0,MPE ประมาณ 2.5+4L/1000 จึงเห็นได้ว่ามีช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่าสองเท่า

CRYSTA-Apex S มาพร้อมกับระบบชดเชยอุณหภูมิที่ช่วยรับประกันความเที่ยงตรงในการวัดภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 16 ถึง 26 องศาเซลเซียส ในระบบนี้แต่ละสเกลจะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ โดยจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่วางไว้บนชิ้นงานทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิของสเกลและชิ้นงาน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
JSR GROUP
Tel.02-327-0351
Marketing2@jsr.co.th

Home