antennas

X-Jet CEO CEO Hanan Gothait says Udel’s application of NPJ technology for antennas is truly pioneering. ( Source: X-Jet )

Udel ใช้เทคโนโลยีพ่นอนุภาคนาโน-NPJ ของ X-Jet พิมพ์ 3D เสาสัญญาณ 5G

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NPJ สำหรับเสาสัญญาณนั้นนับเป็นการบุกเบิกอย่างแท้จริง 5G เป็นสิ่งที่คาดว่าจะนำมาซึ่งการปฏิวัติอย่างแท้จริงในเทคโนโลยีไร้สาย รวมไปถึงด้วยการเชื่อมต่อเพื่อรองรับทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ยานยนต์อัตโนมัติและเมืองอัจฉริยะ ไปจนถึงการผ่าตัดทางไกล”

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ X-Jet จากอิสราเอลมีเทคโนโลยีของตัวเองที่เรียกว่า NanoParticle Jetting หรือ NPJ เป็นเทคโนโลยีการพ่นอนุภาคนาโนสำหรับการผลิตงานพิมพ์สามมิติสำหรับเซรามิกและโลหะ ด้วยอนุภาคนาโนซึ่งสามารถพ่นได้ถึงระดับ 222 ล้านอนุภาคใน 1 วินาที ทำให้ได้ชิ้นงานที่แข็งแรงมาก และเป็นระบบที่ไม่ได้ใช้ผงแป้งโลหะ เซรามิกส์แบบ SLS หรือ SLM ดังนั้นปัญหาเรื่องการติดตั้งเครื่องจึงลดลง ล่าสุด XJet แก้ปัญหาการผลิตและประสิทธิภาพของ passive beam steering สำหรับแอพพลิเคชันเสารับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูงระดับ super-fast (super-fast antenna applications)

X-Jet บริษัทผู้ผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ หรือ AM รายงานว่า University of Delaware (Udel) ได้ติดตั้งระบบ X Jet Carmel 1400 AM สำหรับการพิมพ์เซรามิก 3 มิติเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเสาสัญญาณ หรือ antenna technology ที่ทันสมัยเรียกว่า “Passive Beam Steering” สำหรับแอพพลิเคชันต่าง ๆ ของเครือข่าย 5G

Carmel 1400 ซึ่งใช้เทคโนโลยีการพ่นอนุภาคนาโน (NPJ) แก้ปัญหาสำคัญในการขยายเครือข่าย 5G เมื่อเปรียบเทียบกับ 4G/3G สัญญาณ 5G ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น 10 ถึง 20 เท่า แต่มีความไวต่อวัตถุและการแสดงผลมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องใช้เสาอากาศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเสาอากาศที่มีอยู่นั้นมีราคาสูงเกินไปที่จะรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ 5G

antennas
X-Jet CEO CEO Hanan Gothait says Udel’s application of NPJ technology for antennas is truly pioneering. ( Source: X-Jet )

Mark Mirotznik ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของ Udel กล่าวว่า ทีมวิจัยของ Udel ได้พัฒนาซอฟต์แวร์และอัลกอริธึมแบบพิเศษเพื่อให้สามารถออกแบบเสาอากาศ 5G ขนาดเล็ก น้ำหนักเบาและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ แต่ปัญหาที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญก็คือ ไม่มีกระบวนการผลิตใดที่สามารถผลิตเลนส์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน มี channels ขนาดเล็ก และมีคุณสมบัติของวัสดุอย่างที่ต้องการ จนกระทั่ง Udel ค้นพบ X-Jet

เขาอธิบายว่า NPJ เป็นกระบวนการเดียวที่สามารถผลิตผนังภายใน หรือ inner walls ของแต่ละช่องสัญญาณได้อย่างแม่นยำและราบเรียบอย่างที่ต้องการ เพื่อรักษาทิศทางคลื่น เซรามิกของ X-Jet เป็นเซรามิกแบบ isotropic ความหนาแน่น 100% มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่เหมาะสม ไม่ดูดซับและไม่ทำให้สัญญาณอ่อนลง

การวิจัยดำเนินการที่ Youngstown State University (YSU) ซึ่งใช้ระบบ X-Jet Carmel 1400 สนับสนุนผลการวิจัยของ Udel เกี่ยวกับความหนาแน่น คุณสมบัติไอโซโทรปิก ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก และการใช้ X-Jet สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ของเสาสัญญาณ 5G

“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NPJ สำหรับเสารับ-ส่งสัญญาณนั้นนับเป็นการบุกเบิกอย่างแท้จริง 5G เป็นสิ่งที่คาดว่าจะนำมาซึ่งการปฏิวัติอย่างแท้จริงในเทคโนโลยีไร้สาย รวมไปถึงด้วยการเชื่อมต่อเพื่อรองรับทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่ยานยนต์อัตโนมัติและเมืองอัจฉริยะ ไปจนถึงการผ่าตัดทางไกล, live-streaming virtual reality และความคาดหวังถึง Internet of Things (IoT) แบบไร้ขีดจำกัด” Hanan Gothait, CEO ของ X-Jet กล่าว

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Coming soon 5G smart factories: 5G นั้นสำคัญไฉน?