dynamics feed

One important decision for the project was to utulise Dynamic Feed.

เทคโนโลยี hot runner ขั้นสุดสำหรับวิศวกรรมยานยนต์

พลวัต (dynamics) ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบายในวิศวกรรมยานยนต์ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการขับขี่ แต่ยังรวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับทัศนวิสัยและรูปลักษณ์ของยานพาหนะที่ปล่อยออกสู่ตลาดด้วย ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตช่วยให้ประสบการณ์นี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Hot Runner Tech
Synventive was up for the challenge of creating all four interior door panels in a single 4-cavity family mould. (Source: Synventive)

โครงการหนึ่งเกี่ยวกับยานยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ หรือ SUV ที่กำลังจะมาถึง ฝ่ายการผลิตถูกท้าทายให้ mould แบบแผงประตูภายในทั้งสี่ด้านในการหล่อเพียงครั้งเดียว (family mould) ซึ่งการท้าทายที่ไม่เหมือนใครครั้งนี้จะต้องมีกระบวนการที่เชื่อถือได้ ประกอบด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการฉีดขึ้นรูป

Synventive Molding Solutions ธุรกิจหนึ่งภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของ Barnes Molding Solutions ผู้ผลิตและผู้พัฒนาเทคโนโลยีหัวฉีดแบบทางวิ่งร้อน หรือ hot runner ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สนับสนุนโครงการการฉีดขึ้นรูปครั้งนี้พร้อมติดตั้ง family mould ที่ไม่ซ้ำใครด้วยเทคโนโลยี hot runner ที่เรียกว่า DynamicFeed®

เมื่อเริ่มโครงการ Synventive ให้การสนับสนุนด้านวิศวกรรม ด้วยการวิเคราะห์ part-filling และคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการออกแบบและการควบคุมที่จะต้องใช้ในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ การตัดสินใจใช้ Dynamic Feed® อยู่ที่ความสามารถในการส่งที่เชื่อถือได้ ความสม่ำเสมอและการเติมแม่พิมพ์ให้เป็นแบบเดียวกันของชิ้นส่วนต่าง ๆ บน family tool ที่มีความซับซ้อนนี้

dynamics feed
One important decision for the project was to utilize Dynamic Feed.

Dynamic Feed® ให้การควบคุมแรงดันละลายเฉพาะส่วนที่หัวฉีด หรือ nozzle gate แต่ละอัน โดยแต่ละทางเข้า หรือ gateจะได้รับโปรไฟล์การฉีดและแรงดันที่แน่นอนซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละตำแหน่ง เหมือนกับว่ามี unit การฉีดแยกออกจากกันในแต่ละตัว ในขั้นตอนการฉีดและแพ็คแรงดันของการเติมตามช่อง หรือ cavity จะถูกปรับแยกเฉพาะและให้การควบคุมแบบวงปิด (closed-loop) ผ่านซอฟต์แวร์อัจฉริยะ

โครงการนี้ประกอบด้วยระบบทางวิ่งร้อน 4 ระบบกับหัวฉีด cascade ทั้งหมด 28 หัวฉีดและช่องทางการไหล (bridge manifold) พร้อมการถ่ายโอนฟีดแบบไดนามิกสี่แบบ การควบคุมแรงดันหลอมละลายที่เกิดขึ้น – และการจ่ายแรงดันหลอมละลายที่แตกต่างกันของแต่ละ sub-manifold ในระหว่างกระบวนการฉีดขึ้นรูป – นับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ความท้าทายจากความต้องการอันสูงส่งได้รับการตอบสนอง รวมถึงแนวคิดแบบ family mould หรือ การหล่อแบบชุดใหญ่ในครั้งเดียวอันทรงประสิทธิภาพ ที่มาพร้อมกับความถูกต้องแม่นยำของรูปทรง รวมถึงคุณภาพของพื้นผิวที่ได้ตรงตามความต้องการใน family parts ทั้ง 4