แนะนำ เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์สะใจถึง 5 บรรทัดใช้กับสินค้าได้หลายวัสดุ | Wisebiz

แนะนำ เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์สะใจถึง 5 บรรทัดใช้กับสินค้าได้หลายวัสดุ | Wisebiz

แนะนำ เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์สะใจถึง 5 บรรทัดใช้กับสินค้าได้หลายวัสดุ | Wisebiz

สินค้าทุกชิ้นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต้องมีรายละเอียดของการผลิตที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น Lot การผลิต วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ

สินค้าทุกชิ้นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต้องมีรายละเอียดของการผลิตที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น Lot การผลิต วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นไปตามที่ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งหากสินค้าไม่มีรายละเอียดเหล่านี้ จะไม่สามารวางจำหน่ายได้

การจำแนกรายละเอียดเหล่านี้ ต้องพิมพ์ทันทีที่ผ่านกระบวนการบรรจุลงหีบห่อเสร็จ ไม่สามารถพิมพ์ไว้ล่วงหน้าเหมือนข้อมูลสารอาหารได้ เนื่องจากสินค้าแต่ละล็อตจะมีระยะเวลาที่ใช้งานได้แตกต่างกันออกไป ข้อมูลเหล่านี้จึงเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงการใช้งานให้ดี ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิววัสดุ จำนวนข้อมูลที่ต้องพิมพ์ ระยะเวลาการทำงาน ปริมาณสินค้า ฯลฯ

ซึ่งเทคโนโลยี Marking หรือการพิมพ์บนพื้นผิววัสดุเหล่านี้มีหลากหลายชนิดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น DOD (Drop on Demand), TIJ หรือ Thermal Inkjet Printer และเทคโนโลยีที่เราเอามาฝากกันวันนี้อย่าง CIJ หรือ Continuous Inkjet Printer

การทำงานของหัวพิมพ์ CIJ จะใช้การสั่นสะเทือนเพื่อหยดหมึกให้แตกตัวเป็นเม็ดและใช้ประจุหรือกระแสไฟฟ้าทำให้หมึกเรียงตัวดังที่ต้องการ จากนั้นจึงทำการพิมพ์ลงไปบนวัสดุที่ต้องการด้วยการใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวดันหยดหมึกที่จัดเรียงตัวเหล่านี้

จุดเด่นของ CIJ นั้นคือความสามารถในการพิมพ์ที่รวดเร็ว โดยการพิมพ์ 1 นาทีอาจพิมพ์ได้ถึง 100 เมตร ในขณะที่ TIJ อาจทำได้เพียง 30 เมตร ในเวลาเท่ากัน CIJ จึงเหมาะสำหรับสายการผลิตที่มีสินค้าจำนวนมาก ทั้งยังมีชนิดหมึกที่หลากหลายทำให้สามารถเลือกใช้ได้ครอบคลุมกว่าแบบอื่น ๆ

ติดต่อสอบถามและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.wisebiz.co.th

สนใจสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติม www.factoryeasy.com

About The Author