เครื่อง CPC แยกสารบริสุทธิ์ 99%

แยกสารบริสุทธิ์ 99% สกัดสารจากสมุนไพรด้วยเครื่อง CPC [Super Source]

เชื่อหรือไม่ว่า สารสกัดสมุนไพรในปัจจุบันนั้น มีการใช้สารที่มีความบริสุทธิ์สูงจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากกระบวนการสกัดสารความบริสุทธิ์สูงนั้น ไม่ได้จำเป็นกับสมุนไพรทุกชนิด แต่ในกรณีของสารสกัดบางอย่างที่มีความเสี่ยงสูงอย่างกัญชา การจะสกัด CBD มักมีการปนเปื้อนของสาร THC ซึ่งเป็นสารมีฤทธิ์หลอนประสาท ทำให้การทำให้สารสกัด CBD บริสุทธิ์ (Purification) ปราศจากสาร THC หลังจากการสกัด จึงมีความจำเป็น ทั้งในด้านของความปลอดภัยของผู้ป่วย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางภาครัฐ

เทคนิคการทำให้สารบริสุทธิ์ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนั้น คือ เทคนิคการแยกสารด้วยคอลัมน์ (Column Chromatography) ซึ่งมีเฟสอยู่กับที่เป็นของแข็ง และเฟสเคลื่อนที่เป็นของเหลว อย่างเช่น Flash Chromatography และ Preparative High-Performance Liquid Chromatography แต่ในปัจจุบัน การทำสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการแยกสาร ไม่ได้มีแต่เทคนิคการใช้เฟสอยู่กับที่ที่เป็นของแข็งเท่านั้น แต่ยังมีเทคนิคการทำให้สารให้บริสุทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยใช้เฟสอยู่กับที่ ชนิดที่เป็นของเหลวอย่าง Centrifugal Partition Chromatography (CPC) ซึ่งสามารถแยกสาร THC ออกจาก CBD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครั้งละปริมาณมาก จากสารสกัดกัญชาแบบหยาบ (Crude Extract) โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนอื่น ๆ ซึ่งสาร CBD ที่ได้นั้นมีความบริสุทธิ์สูงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ มิใช่เพียงแค่การทำให้สาร CBD บริสุทธิ์ปราศจากสาร THC  เท่านั้น  CPC ยังสามารถนำไปใช้ในงานสารสกัดจากพืชสมุนไพรอื่น ๆ ให้บริสุทธิ์ได้อีกมากมาย


*เกร็ดความรู้*กลุ่มสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid) เป็นกลุ่มสารที่พบในพืชกัญชามีสารอยู่หลายชนิด ชนิดที่มีข้อมูลใช้ทางการแพทย์มากมีสองชนิดคือ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ทั้งสองสารเป็นสารที่ละลายในไขมัน


Centrifugal Partition Chromatography (CPC) ทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับก้าวต่อไปในการสกัดสารบริสุทธิ์


Centrifugal Partition Chromatography หรือ CPC นั้นเป็นเทคนิคหนึ่งในการแยกสารที่ผสมกันอยู่ออกจากกันโดยใช้หลักการ Chromatography โดยมีเฟสอยู่กับที่เป็นของเหลวซึ่งอาศัยแรงหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Force) ทำให้เฟสอยู่กับที่ที่เป็นของเหลวอยู่ภายในคอลัมน์ CPC ขณะทำการแยกสาร เนื่องจากเทคนิค CPC ใช้เฟสอยู่กับที่เป็นของเหลวจึงมีข้อดีมากกว่าเทคนิคการแยกสารโดยอาศัยหลักการ Chromatography ที่มีเฟสอยู่กับที่ที่เป็นของแข็ง อาทิเช่น

  • สามารถรองรับปริมาณการฉีดสารได้มากกว่า โดยไม่เสี่ยงต่อการอุดตันที่อาจเกิดขึ้นภายใน Column ทำให้ได้สารบริสุทธิ์ในปริมาณมาก ในแต่ละครั้งละของกระบวนการแยกสาร
  • มีกระบวนการแยกสารที่รวดเร็ว ด้วยการใช้อัตราการไหลที่สูง
  • มีต้นทุนของกระบวนการที่ต่ำ เนื่องจากสามารถสร้างเฟสอยู่กับที่ได้ตามจำนวนครั้งที่ต้องการ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยน Column ใหม่
  • ไม่เกิดการสูญเสียสารสำคัญ รวมถึงการสูญเสียสภาพธรรมชาติ เนื่องจากการดูดซับแบบไม่ย้อนกลับบนเฟสอยู่กับที่ใน Column
  • ใช้ปริมาณตัวทำละลายน้อยกว่าเมื่อเทียบต่อปริมาณสารบริสุทธิ์ที่ได้
  • สามารถขยายสเกลของกระบวนการได้ง่ายกว่า เมื่อต้องการทำให้สารสกัดบริสุทธิ์ในปริมาณที่มากขึ้น

ด้วยความสามารถในการสกัดสารความบริสุทธิ์สูง ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่า ทำให้การสกัดสารเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นนั้นเหมาะสมต่อการลงทุน มากกว่าการซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจำหน่าย ในกรณีของสารบางตัว ตัวอย่างเช่น ในกรณีของสาร Xanthone จากเปลือกมังคุดที่จำหน่ายกันในปัจจุบัน มีช่วงราคา 1.2 ล้านบาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีความบริสุทธิ์อยู่เพียงแค่ 60–70% เท่านั้น การใช้งานเทคนิค CPC ที่สามารถสกัดสารได้เอง แต่ได้ความบริสุทธิ์สูงถึง 99% จึงคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

จะเห็นได้ว่า CPC นั้นเหมาะสำหรับการใช้งานในการสกัดสารที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการพัฒนาตัวยาต่าง ๆ ตลอดจนถึงงานวิจัยและพัฒนา ที่ต้องการผลลัพธ์ที่แม่นยำและชัดเจน รวมถึง ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในการสกัดสารได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันเครื่องสกัดสารที่ใช้ CPC นั้น มีผู้ผลิตที่พัฒนาขึ้นมาจำนวนไม่มาก และสำหรับในประเทศไทยเองนั้น มีตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวที่มีเครื่องพร้อมให้ทดลองใช้ คือ เครื่อง CPC แบรนด์ GILSON ภายใต้การดูแลของบริษัท Tri Solution

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่อง CPC แบรนด์ GILSON สามารถติดต่อ บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด (Tri Solution Co., Ltd.) ตัวแทนจำหน่าย GILSON อย่างเป็นทางการในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือชนิดอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด ยินดีให้การสนับสนุนงานวิจัยของภาครัฐ หรือหน่วยงานวิจัยที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ ด้วยการร่วมวิจัยการสกัดสารธรรมชาติด้วยเครื่อง CPC โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริษัทเอกชนที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียด และชมการสาธิตการใช้งานเครื่องได้


สนใจเครื่อง CPC แบรนด์ GILSON ติดต่อ:
Tri Solution Co., Ltd.
Website: www.tri-solution.com
Line ID: @trisolution
โทรศัพท์: (+66) 2968-7510 ถึง 11, มือถือ 097 187-8499
E-mail: info@tri-solution.com


SUPERSOURCE แพลตฟอร์มซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม

พา SOURCE ผู้ซื้อ ให้มาเจอ SOURCE ซัพพลายสินค้าอุตสาหกรรม ผ่านเครือข่าย Media ด้านอุตสาหกรรม และ Tele-Marketing Service ของ GREENWORLD ที่มีช่องทางเข้าถึงโรงงานอุตสาหกรรมนับหมื่นราย/ปี และมีฐานผู้ชมบนสื่อออนไลน์กว่าล้าน Views/ปี ช่วยให้คุณเข้าถึงความต้องการของฝ่ายจัดซื้อได้โดยตรง
.
เหมาะสำหรับสินค้าประเภท MRO / Parts & Components / Automation / Power & Drive / Fluid Power / Digital Devices / Tooling / และ Facilities

สนใจสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มเติมwww.factoryeasy.com

About The Author