Additive Manufacturing

โปรแกรมที่ปรึกษาว่าด้วยตลาดทั่วโลกของ AM/3DP

Smartech Publishing องค์กรด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของสหรัฐอมเริกาเพิ่งเปิดตัว Additive Manufacturing Service Bureau Advisory Program หรือ โปรมแกรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการด้าน Additive Manufacturing หรือ AM

ข้อมูลจาก Smartech ระบุว่า โปรแกรมดังกล่าวจัดหาการแบ่งส่วนในตลาดอย่างชาญฉลาด ทั้งในเชิงปริมาณและการคาดการณ์โอกาส นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ “Final frontier” ของ AM ได้แก่ การผลิตชิ้นส่วนและบริการที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ในโปรแกรมด้วย

ผู้สมัครรับบริการนี้จะได้รับข้อมูลการตลาดเชิงปริมาณ หรือ quantitative market data เกี่ยวกับบริการพิมพ์ชิ้นส่วนอะไหล่ทั่วโลกด้วยเทคโนโลยี AM ซึ่งเป็นการตอบรับข้อเสนอของบริษัทเกี่ยวกับโอกาสใน additive manufacturing และ 3D printing hardware วัสดุ และซอฟต์แวร์ เพื่อจัดหาตลาดทั้งหมดของ AM value chain สำหรับลูกค้า Smartech อธิบาย

โอกาสในการทำตลาดและข้อมูลการคาดการณ์ รวมถึง Market sizing (รายได้) สำหรับ AM parts printing และบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งถูกจัดประเภทตาม ผู้ให้บริการ (Provider type) ผู้ใช้ปลายทาง (end-user industry) กลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบหลัก (primary production material family) และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะในแอเรียของแอพลิเคชันในอุตสาหกรรมชั้นนำด้วย

AM software
Included in the programme are intelligent market segmentation, quantification, opportunity forecasting and insights around AM. (Source: Pixabay)

ปริมาณของ Volumes การผลิตของส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นในรูปแบบ 3D-printed หรือ การผลิตชิ้นส่วนด้วยการเติมเนื้อวัสดุโดยอุตสาหกรรม วัสดุที่ใช้ในการผลิตหลัก กลุ่มแอพพลิเคชัน และภูมิภาคจะได้รับการนำเสนอด้วยเช่นกัน

โมดูลรายงาน หรือ Reporting modules  มีไว้สำหรับโอกาสในการพิมพ์โลหะ, printed polymers, polymer composites และวัสดุเซรามิคเชิงเทคนิกต่างๆ  สมาชิก Smartech สามารถรับแพ็คเกจบริการให้คำปรึกษารายไตรมาส รวมทั้งติดตามข้อมูล / คาดการณ์ถึง AM/3DP landscape ทั้งหมด ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ วัสดุ และบริการ