ไฮบริดคลาวด์ขององค์กรสาธารณสุขและการแพทย์ คือ ความปลอดภัยและการทำตามกฎระเบียบ

รายงานดัชนีการใช้คลาวระดับองค์กรของนูทานิคซ์เผยให้เห็นว่า องค์กรในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีแผนใช้ไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย และเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎระเบียบ

 

นูทานิคซ์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับองค์กรเปิดเผย ตัวเลขการสำรวจอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์ จากรายงาน Enterprise Cloud Index ซึ่งสำรวจเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสำรวจเกี่ยวกับการวางแผนใช้งานคลาวด์ ทั้งที่เป็นไพรเวท ไฮบริด และพับลิคคลาวด์ขององค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์

องค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ทั่วโลกอยู่ภายใต้ความกดดันในการผลักดันองค์กรของตนให้เป็นดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ผลสำรวจ ECI ในภาพรวมพบว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลส่งผลต่อการใช้งานคลาวด์อย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม รวมทั้งองค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ซึ่ง 68% ของผู้ตอบแบบสำรวจให้ความสำคัญกับการใช้คลาวด์ สอดคล้องกับข้อมูล เทรนด์ไอทีด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ที่บริษัทด้านนี้จัดอันดับความสำคัญสิ่งที่จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อการใช้คลาวด์ โดย 52% ให้คะแนนกับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และ 44% เป็นเรื่องของการใช้ผู้ช่วยที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้คลาวด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรด้านนี้ที่จะสามารถให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยที่สุดได้

องค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ต่างตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในอุตสาหกรรมด้านนี้มากกว่าครึ่งหนึ่ง (55%) ระบุว่ากฎระเบียบด้านการจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อการพิจารณาใช้คลาวด์ในองค์กรของตนในอนาคต นอกจากนี้ผลสำรวจยังระบุว่าองค์กร์เหล่านี้มีความกังวลเรื่องการนำไอทีมาใช้ให้ได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

ไฮบริดคลาวด์ในองค์กรด้านสาธารณสุข

ผลสำรวจที่น่าสนใจอื่น ๆ จากรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย

  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นปัจจัยอันดับแรก ๆ ในการตัดสินใจเลือกใช้คลาวด์: ผู้ตอบแบบสอบถาม 29% ระบุว่าปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการเลือกว่าจะโฮสต์เวิร์กโหลดไว้บนระบบใด คือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมา โดยมีผู้ตอบประมาณ 16% เท่านั้นที่เห็นว่า ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่ง (60.4%) ระบุว่า สถานะการรักษาความปลอดภัยของอินเตอร์คลาวด์จะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการปรับใช้งานคลาวด์ในอนาคต
  • ไฮบริดคลาวด์ได้รับเลือกให้เป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีพับลิคคลาวด์รั้งท้าย: จากรายงาน ECI 2019 พบว่า อุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดที่ทำการสำรวจระบุว่า ไฮบริดคลาวด์เป็นรูปแบบการทำงานด้านไอทีที่ปลอดภัยที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 33% เลือกให้ไฮบริดคลาวด์มีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งนับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 28% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในรายงานนี้ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีขององค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ได้จัดอันดับให้ไพรเวทคลาวด์ซึ่งติดตั้งอยู่ในองค์กรเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับสอง (21%) และระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบพับลิคคลาวด์ จัดเป็นระบบที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุด และมีเพียง 7% เท่านั้นที่เห็นว่าพับลิคคลาวด์เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับองค์กรของตน
  • คาดว่าจะมีการใช้ไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: บริษัทด้านสาธารณสุขและการแพทย์จำนวนมาก (87%) ระบุว่า ไฮบริดคลาวด์เป็นรูปแบบการทำงานด้านไอทีที่เหมาะสม โดยบริษัทจำนวน 44% ได้มีการวางแผนเพิ่มการใช้งานไฮบริดคลาวด์อย่างจริงจัง และบริษัทประมาณ 35% จะลดการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์แบบเดิมลง ภายในสามถึงห้าปีข้างหน้า แม้ว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้มีการใช้ไฮบริดคลาวด์มากกว่าอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์ไปแล้ว แต่ผลสำรวจระบุว่าบริษัทด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีความมั่นใจว่าปัญหาด้านเครื่องมือ ทักษะการใช้คลาวด์ และอุปสรรคอื่น ๆ ที่ขัดขวางการใช้คลาวด์ของอุตสาหกรรมนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วพอควร

เชอรีล โรเดนเฟลส์ ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของนูทานิคซ์ กล่าวว่า “องค์กรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ในปัจจุบันต่างมองหาแนวทางในการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ป่วย เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลร่วมกัน และช่องทางที่จะช่วยให้สามารถให้บริการแบบเสมือนจริงและบริการที่เน้นคุณค่าสูงสุดต่อผู้เข้ารับการรักษา (value-base care) ซึ่งแนวทางต่าง ๆ นี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัย ไฮบริดคลาวด์จะช่วยให้ทีมไอทีรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วยและปฏิบัติได้ตรงตามกฎระเบียบ ไฮบริดคลาวด์ยังช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์คงการดูแลสุขภาพผู้มารับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ดีให้กับผู้รับบริการ”

รายงาน ECI ประจำปี 2019 นี้ทำการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจหลายขนาดในอเมริกา ยุโรป-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา (EMEA) และเอเชียแปซิฟิค-ญี่ปุ่น

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานนี้ได้ที่ “Nutanix Enterprise Cloud Index 2019” หรือลงทะเบียนเพื่อเข้าดูข้อมูลผลสำรวจของอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ได้ที่ ข้อมูลผลสำรวจในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์ และที่ nutanix.com/healthcare

 

เกี่ยวกับนูทานิคซ์

นูทานิคซ์เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ ช่วยให้การประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้ทุกที่ องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์ของนูทานิคซ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเพียงแพลตฟอร์มเดียว ในการบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นได้ทุกแอป ทุกที่ และทุกขนาด ไม่ว่าแอปพลิเคชั่นนั้นจะอยู่บนสภาพแวดล้อมแบบไพรเวท ไฮบริด และมัลติคลาวด์ก็ตาม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนูทานิคซ์ได้ที่ www.nutanix.com หรือติดตามทางทวิตเตอร์ที่ @nutanix