grinding machine

3 แนวโน้มที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรม machine tool ทั่วโลก

กระบวนการอัตโนมัติ (Process Automation) การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing) และปริมาณที่เพิ่มขึ้นของยานพาหนะไฟฟ้า (EVs) เป็นแนวโน้มหลัก 3 ประการที่มีผลต่อการการเปลี่ยนแปลงมิติของอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักร

รายงานของ Technavio คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรทั่วโลกจะมีมูลค่าเกิน 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020 ผู้เชี่ยวชาญมองในด้านดีของตลาด แต่การอุบัติขึ้นของเทคโนโลยีพลิกโลก หรือ disruptive technologies อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของภาคธุรกิจนี้ได้ ทั้งนี้ บางส่วนของแนวโน้มหลักที่กำลังเปลี่ยนแปลงมิติของอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรในปัจจุบันรวมถึง กระบวนการอัตโนมัติ การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ และการเพิ่มขึ้นของยานพาหนะไฟฟ้า

Process automation

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีความแม่นยำสูงกว่าในระยะเวลาการผลิตสั้นลง สามารถทำได้ด้วยกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ จากรายงานของ Research and Markets ระบุว่า การลงทุนในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2019 การขยายตัวของกลุ่มนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเครื่อง Computer Numerical Control (CNC) ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

“Computer numerical control หรือ CNC เป็นแนวโน้มล่าสุดในภาคนี้ ด้วยกระบวนการอัตโนมัติการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น” P.ramadas ประธานสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรอินเดีย (Indian Machine Tool Manufacturers’ Association: IMTMA) อธิบายถึงกระบวนการอัตโนมัติซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตและดำเนินการซ่อมแซมตามเวลาซึ่งจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายลง

Additive manufacturing

การพิมพ์ 3 มิติได้เปลี่ยนแปลงพลวัตรของอุตสาหกรรมและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ การป้องกันประเทศและการแพทย์ การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ หรือ AM ช่วยให้ชิ้นงานมีน้ำหนักเบา ประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้โซลูชั่นต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะระบบการตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด (concept validation) ตัวอย่างเช่น บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์มีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ชิ้นเดียว เช่น สปอยเลอร์สำหรับการสร้างต้นแบบและการผลิตยานยนต์สำหรับอนาคต สปอยเลอร์ที่พิมพ์แบบ 3D มีน้ำหนักน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของชิ้นส่วนโลหะที่ใช้วิธีการหล่อ ฟอร์ดยังวางแผนที่จะใช้การพิมพ์แบบ 3D เพื่อสร้างเครื่องมือและติดตั้งชิ้นส่วนขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับส่วนประกอบในรถยนต์ส่วนบุคคล

ด้วยข้อดีหลายประการของการพิมพ์แบบ 3D ที่เหนือกว่าการใช้ CNC machining หลายความเชื่อบอกว่า มันจะเข้ามาแทนที่วิธีการ machining แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า AM จะไม่อาจเข้ามาแทนที่ CNC machining ได้ เนื่องจากลักษณะของประดิษฐกรรมที่แตกต่างกันและวัตถุประสงค์ของวิธีการผลิตสร้างชิ้นงานทั้งสองแบบ แต่การพิมพ์แบบ 3D จะทำงานร่วมกับเครื่อง CNC เพื่อช่วยให้เกิดโซลูชันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ผลิตที่เข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้ได้นำมาผสานเข้ากับเครื่องจักรของตนเองเพื่อสร้าง ‘เครื่องจักรลูกผสม’ หรือ ‘hybrid machines’ ขึ้นมา

Electric vehicles

ยานพาหนะไฟฟ้า (EVs) กำลังเพิ่มขึ้น และทุกประเทศกำลังทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อทำให้มันเป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์บนท้องถนน หลายคนคิดว่ากับการมาถึงของยานพาหนะไฟฟ้าจะไม่เป็นโอกาสมากนักสำหรับภาคเครื่องมือเครื่องจักร แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า แนวโน้มนี้จะมีช่วงการเปลี่ยนผ่านที่ยาวนานโดยมีสัดส่วนของยานพาหนะไฮบริดค่อนข้างสูง

เนื่องจากการรวมกันของเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ (combustion engines) และมอเตอร์ไฟฟ้าคาดว่า ระดับความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นก็คือ จะยังมีความต้องการใช้ชิปในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านของเครื่องมือเครื่องจักรและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมในการรวมเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับโซลูชันที่ชาญฉลาดสำหรับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อมีแนวโน้มเหล่านี้เกิดขึ้น อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักรทั่วโลกต้องระดมความคิดและคิดหาแนวทางใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมเพื่อฉวยคว้าโอกาสทางการตลาดในอนาคต

 

อ้างอิง:

https://www.maschinenmarkt.international/three-trends-affecting-the-global-machine-tool-industry-a-716641/