diversity

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling (Part 2)

Compile: รวบรวม

ในขั้นตอนที่สอง ตัวเลขที่ชัดเจนถูกแปลค่าและนำไปสู่ภาพรวม รูปแบบของตัวอย่างซึ่งจะถูกนำมาพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับความเร็วในการปฏิบัติตามคำสั่งและความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของธุรกิจ ข้อดีและข้อเสียของการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับ background ของ tool portfolio เมื่อพิจารณาทุกๆ ด้านประกอบกัน ศักยภาพในการปรับปรุงจะถูกชี้วัดและถูกแสดงเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน นำเสนอด้านต่างๆของ บริษัท ให้ข้อสรุปในมุมมองของทั้งองค์กรและเทคโนโลยี

เมื่อมีการแยกแยะจุดแข็งและจุดอ่อน ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจะถูกนำมาใช้ แต่ละ field ของการดำเนินการประกอบด้วยคำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับจุดอ่อนสำคัญ การจัดอันดับความเร่งด่วนของปฏิบัติการและความพยายามในการดำเนินงาน ตลอดจนปฏิบัติการที่แนะนำเพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่ถูกระบุไว้ นอกจากนี้ในแต่ละfield ของปฏิบัติการจะมีคำอธิบายและภาพประกอบของแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานและตัวอย่างการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดด้วย

Conduct: การจัดการ

การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุดจะช่วยปิดช่องโหว่ในการขยายขอบเขตระดับสมรรถนะของช็อปเครื่องมือ การปิดลูปในบริบทนี้หมายถึงการทำให้บริษัทสามารถแปลงผลลัพธ์การเปรียบเทียบผลงานได้ “จากกระดาษไปยัง Shopfloor” เพื่อที่จะประสานมาตรการและประยุกต์ใช้ตามลำดับที่เหมาะสม ควรมีการกำหนดแผนงานในการดำเนินการ แต่ละมาตรการควรถูกการประเมินในเรื่องของทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรด้านองค์กรที่ต้องใช้ ส่วนเสริม ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ควรกำหนดตำแหน่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินมาตรการด้วย ด้วยการทำเช่นนี้ สถานะของโครงการต่างๆ จะสามารถถูกติดตามและทบทวนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของความคืบหน้าในการดำเนินการรวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานด้วย

หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต่อการบรรลุความก้าวหน้าในระยะยาว คือการใช้กระบวนการเปรียบเทียบแบบถาวรภายใน บริษัท ตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ทุก ๆ 12-24 เดือนเพื่อติดตามการปรับปรุงและเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของคู่แข่ง ด้วยวิธีการนี้เท่านั้นที่จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการจะบรรลุข้อได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวและทำให้ธุรกิจเฟื่องฟู

วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling
Trends in the manufacturing industry. ( Source: WBA )

Conclusion: ข้อสรุป

จากความท้าทายอย่างมากมายในปัจจุบันในโลกของอุตสาหกรรมเครื่องมือ (tooling industry) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทหนึ่ง ๆ และตำแหน่งที่สัมพันธ์กันในตลาด วิธีการแบบ 3C ที่พัฒนาขึ้นโดย WBA Tooling Academy Aachen จากเยอรมนีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าเชื่อถือและเพียงพอสำหรับการนำไปปรับใช้ในองค์กร ทั้งนี้ บริษัทหนึ่ง ๆ จะได้รับการวิเคราะห์แบบองค์รวมโดยอิงจาก KPI ที่ใช้ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การทำงานและเทคโนโลยี ด้วยฐานข้อมูลที่กว้างขวางและเป็นแบบอย่างนี้เอง WBA สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้มากที่สุดและทำให้บริษัทต่าง ๆ สามารถบรรลุความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในด้านความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

แนวทาง 3C เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการพัฒนาแบรนด์ของบริษัทในอนาคต ตำแหน่งทางการตลาดและวิสัยทัศน์ในระดับสากล ควรถูกนำมาประยุกต์ใช้อยู่เสมอเพื่อให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวและยั่งยืน

อ่านตอนแรก >> 3CS: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม TOOLING


บทความที่เกี่ยวข้อง:

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling