4 นิคมอุตสาหกรรมรับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town Award)

เมื่อเร็วๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง พัฒนาโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1 ) นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) (WHA EIE) และนิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ได้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion จากงาน ECO Innovation Forum 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมที่มีความอัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม

Eco Industrial
บรรยายภาพ: นายรักษ์พล กังน้อย (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการนิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นางสาวปิยะธิดา ถิระวันธุ์ (กลาง) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม และนายรัชกิจ กลั่นพรหม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) เข้าร่วมในพิธีรับโล่รางวัล