Green Technology_Green future

Climate change is having a huge impact on the world we live in and the calls to tackle it are growing louder every day. (Source: Sebastian Unrau (Unsplash))

Green Revolution | สหราชอาณาจักรพร้อมแล้วสำหรับการปฏิวัติสีเขียว

รายงานใหม่ล่าสุดตีพิมพ์โดย MTA พบว่า หากสหราชอาณาจักรเริ่มต้นก้าวเข้าสู่การผลิตสีเขียว – Green manufacturing ตั้งแต่วันนี้ จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินได้ 8 พันถึง 2 หมื่นล้านปอนด์ให้กับ GDP ของสหราชอาณาจักรและเพิ่มตำแหน่งงานได้ถึง 400,000 ถึง 1 ล้านตำแหน่ง

รายงาน MTA ยังเน้นว่า สหราชอาณาจักรอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อให้นำพาประเทศไปสู่อนาคตสีเขียว หากเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ นับตั้งแต่ต้นยุค 90 สหราชอาณาจักรลดการปล่อยคาร์บอนลงได้ถึง 44% และเป็นประเทศแรกที่ยอมรับการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์

James Selka ซีอีโอของ MTA กล่าวว่า “Going green – เส้นทางสีเขียวนั้น ไม่ใช่ตัวเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็น สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านนวัตกรรมการผลิตและวิศวกรรม รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจที่กำลังเสื่อมโทรม

“ด้วยการยอมรับเทคโนโลยีสีเขียว ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโดยรวมและทำงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างงานใหม่ที่ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นและปกป้องสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต”

Green Technology_Green future
Climate change is having a huge impact on the world we live in and the calls to tackle it are growing louder every day. (Source: Sebastian Unrau (Unsplash))

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Commission on Climate Change) ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (net-zero target) ประมาณการว่า การเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวตั้งแต่ 1 ถึง 2% ของ GDP ต่อปีไปจนถึงปี 2050 เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ

Green growth เป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งเติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจโดยรวมประมาณสี่เท่า การเริ่มต้นแต่เนิ่นๆ คือการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้กับองค์กร เพื่อที่จะอยู่แถวหน้าก่อนกระจายไปสู่ผลิตภัณฑ์และตลาดในอนาคต

Green transition – การแปลงร่างสู่สีเขียว เกี่ยวข้องกับกระบวนการและผลิตภัณฑ์ปลอดคาร์บอน (decarbonizing) ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการลดปริมาณคาร์บอนที่ผลิตภัณฑ์ต้องใช้ในการผลิตด้วย

การเปลี่ยนแปลงที่นำโดยการลงทุนนั้นจะช่วยเพิ่ม GDP โดยตรงและเพิ่มกำลังในการผลิต

ส่วนผลต่อ GDP นั้นมีสูงมาก โดยสามารถเพิ่มเม็ดเงินได้ถึง 8 พันล้านปอนด์จนถึง 2 หมื่นล้านปอนด์ในการผลิตของสหราชอาณาจักรตลอดจนถึงห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ก็ยังส่งผลสำคัญถึงตำแหน่งงานเช่นกันดังนี้:

  • สร้างงานในระบบเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 400,000 ถึง 1 ล้านตำแหน่ง
  • ประมาณ 37,000 ถึง 90,000 ตำแหน่งในสหราชอาณาจักรและ
  • อีก 34,000 ถึง 83,000 ตำแหน่งงานในห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากนี้รายงานยังแสดงให้เห็นว่า งานตำแหน่งใหม่นั้นมีคุณภาพสูง รายได้ดีและเหมาะสมกับศตวรรษที่ 21

Selka กล่าวเสริมว่า “เราได้เล็งเห็นผ่านการระบาดครั้งใหญ่ของ Covid-19 ว่า เมื่อรัฐบาลเข้าร่วมกับผู้ผลิตที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคำแนะนำระดับชาติที่แข็งแกร่งและโครงสร้างที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งรัฐบาลอังกฤษได้บูรณาการเข้ากับกลยุทธ์อุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์ ทำให้เรากลายเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตสีเขียว เราต้องการการลงทุนอย่างต่อเนื่องในทรัพยากรต่างๆ เช่น เทคโนโลยี High Value Manufacturing Catapult เพื่อกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้า ทั้งนี้ ความเป็นไปได้ในการเติบโตนั้นมีความสำคัญ ผู้ผลิตในสหราชอาณาจักรพร้อมแล้วสำหรับความท้าทายนี้”

อ้างอิง: www.etmm-online.com

บทความที่เกี่ยวข้อง:

10 ตัวอย่างความยั่งยืนของการผลิต Machine Tool

Tools Life: ฟินแลนด์สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไร

About The Author