ทำอย่างไรถึงจะรับประกันความสำเร็จ การขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็กมากได้?

วัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมดของการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็กมาก คือ ทันเวลา มีประสิทธิผลต้นทุนของชิ้นส่วนและส่วนประกอบพลาสติกที่มักซับซ้อน ที่มีความคลาดเคลื่อนยินยอมที่เข้มงวด หัวใจสำคัญคือทำให้มันถูกต้องเสียตั้งแต่ครั้งแรกและสิ่งนี้จะบรรลุได้ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ — ตั้งแต่การออกแบบจนถึงบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ

แม่พิมพ์ขนาดเล็กมากต้องสามารถแสดงโซลูชันมาตรวิทยาระดับบนสุดที่สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่ตั้งใจของผลิตภัณฑ์ได้ (ที่มา: Accumold)

ความสำเร็จของการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็กมากถูกยืนยันจากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ขายแม่พิมพ์ขนาดเล็กมากตั้งแต่แรกเริ่มของขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และในความเป็นจริงผู้ขายก็มีการควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) เช่นเดียวกัน ทุกส่วนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำอย่างมีประสิทธิผล เมื่อการทำแม่พิมพ์สำหรับชิ้นงานขนาดเล็กมากสามารถเริ่มเสียความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ลง เมื่อหัวใจสำคัญของความสำเร็จหรือล้มเหลวของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างน้อยกว่าสองสามไมครอน ในคุณสมบัติที่สำคัญของส่วนประกอบ จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมแต่ละแง่มุมของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัวใจสำคัญไม่ใช่เพียงแค่ควบคุมแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการ แต่เพื่อให้มีอยู่ข้างกันภายใต้หลังคาเดียวกัน มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของทีมที่ทำงานด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด แต่ยังทำงานในโลกที่ความเบี่ยงเบนระดับไมครอนมีความสำคัญ แม้แต่การขยับชิ้นส่วนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งระหว่างวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังสามารถทำให้เกิดความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ขึ้นมาได้

5 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ควรถูกควบคุมโดยผู้ขายแม่พิมพ์ชิ้นงานขนาดเล็กมาก กล่าวคือ:

  • ความช่วยเหลือด้านการออกแบบและวัสดุ 
  • การออกแบบและการประดิษฐ์เครื่องมือที่มีขนาดเล็กมาก
  • การขั้นรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก
  • มาตรวิทยาและการตรวจสอบความถูกต้อง และ 
  • การประกอบชิ้นส่วน/บรรจุภัณฑ์โดยอัตโนมัติ

เมื่อผู้ผลิตทั้งหลายเริ่มที่จะคิดนึกถึงโครงการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็กมาก สำคัญที่จะต้องระลึกเสมอในปัญหาหลักบางอย่างตั้งแต่เริ่ม ทุกโครงการควรเริ่มต้น จากตอนจบในใจ ผู้ผลิตจำเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวทางการออกแบบพื้นฐานและสรุปออกมาอย่างแท้จริงว่าอะไรที่พวกเขาทำได้และทำไม่ได้ เนื่องจากเมื่อขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็กมาก แม้แต่การเปลี่ยนแบบที่เล็กที่สุดสามารถที่จะมีผลกระทบมากในแง่ของเวลาและต้นทุนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องมือที่มีขนาดเล็กมากเป็นเทคโนโลยีสำคัญทำให้สามารถทำได้ สำหรับโครงการขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดเล็กใดก็ตาม (ที่มา: Accumold)

การออกแบบเพื่อการผลิต (DfM) เป็นข้อพิจารณาพื้นฐานเมื่อทำการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก แต่ละโครงการขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดเล็กมีความไม่เหมือนใครในแง่ของความซับซ้อนทางเรขาคณิต รูปทรงและสามารถทำขึ้นจากวัสดุได้หลากหลาย ทั้งหมดทั้งสิ้นจะส่งผลต่อความสามารถในการผลิตในท้ายที่สุด

บริเวณสำคัญที่ต้องให้ความสนใจเมื่อพิจารณาถึงการออกแบบเพื่อการผลิต DfM คือการทบทวนลักษณะเฉพาะสำหรับการขึ้นรูปรวมถึง ระบบทางเข้า (Gating) การปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ (ejection) และเส้นแบ่งแม่พิมพ์ (parting split lines) และเข้าใจว่าชิ้นส่วนได้รับการออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายในการขึ้นรูปหรือไม่ หลักการทั่ว ๆ ไปหากคุณสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่ซับซ้อนภายในเครื่องมือได้ ที่สุดแล้วมันจะนำไปสู่การออกแบบที่บำรุงรักษาน้อยและแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเพิ่มเวลาทำงานเครื่องจักรและโอกาสในการส่งมอบตรงเวลา ความต้องการปริมาณรายปีก็มีความสำคัญที่จะพิจารณาเนื่องจากสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อความต้องการโพรงอากาศและจะส่งผลกระทบต่อความซับซ้อนโดยตรง

การขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมากเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ความเชี่ยวชาญสูงที่ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบเทอโมพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากๆ มีความแม่นยำสูงมากด้วยความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ระดับไมครอน (ที่มา: Accumold)

คุณสมบัติและความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ที่สำคัญต่อคุณภาพ (CTQ-Critical to Quality) มีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการเท่ากันกับการออกแบบแม่พิมพ์ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากพวกมันเป็นตัวแทนลักษณะของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดโดยลูกค้า (ภายในและภายนอก) CTQs ขับเคลื่อนการตัดสินใจในการออกแบบแม่พิมพ์โดยมีอิทธิพลต่อวิธีการผลิตและโครงร่างของเครื่องมือที่จะบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญเหล่านี้ได้อย่างดีที่สุด

การออกแบบเพื่อผลิต (DfM) สำคัญมากเนื่องจากมันสร้างความร่วมมืออย่างแท้จริงระหว่างลูกค้าและซัพพลายเออร์ระหว่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมแต่เนิ่นๆ และอย่างกระตือรือล้น แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของซัพพลายเออร์และลูกค้ามีมีมากน้อยเพียงใดไม่มีการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมากโดยปราศจากเครื่องมือที่มีขนาดเล็กมาก

ความเชี่ยวชาญในการประดิษฐ์เครื่องมือที่มีขนาดเล็กมากเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดที่สามารถส่งอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการขึ้นรูปชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก ผู้ผลิตแม่พิมพ์สำหรับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากที่คุณเลือก จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถภายในบริษัทที่จะประดิษฐ์เครื่องมือที่มีขนาดเล็กมาก เป็นที่ถกเถียงได้ว่าเครื่องมือที่มีขนาดเล็กมากเป็นเทคโนโลยีสำคัญทำให้สามารถทำได้ สำหรับโครงการขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดเล็กใดก็ตาม และตรงนี้จำเป็นที่จำต้องทำงานกับผู้ทำแม่พิมพ์ที่มีประสบการณ์หลายปีและมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ การเอาท์ซอร์สการผลิตเครื่องมือที่มีขนาดเล็กมากสามารถมีผลกระทบมหาศาลต่อความสามารถในการทำงานให้สำเร็จได้ของโครงการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก เนื่องจากแม้การเคลื่อนไปที่เล็กน้อยที่สุดสามารถมีผลกระทบมหาศาลต่อการบรรลุระดับไมครอนที่ต้องการที่เข้มงวดมากในชิ้นส่วนสำเร็จ สิ่งนี้คือบริเวณที่ต้องมุ่งความสนใจ และลูกค้าจำเป็นที่จะเห็นว่าผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กมากที่พวกเขาเลือกสามารถสาธิตว่าภายในบริษัท พวกเขาสามารถบรรลุระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่จำเป็นเมื่อทำการตัดเหล็กกล้า

คุณสมบัติสำคัญที่ต้องเฟ้นหาสำหรับ “ภายใต้หลังคาเดียว” คือ ทีมที่มีอุปกรณ์ครบครันที่มีทรัพยากรที่จะออกแบบ ผลิต และตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและผู้ทำเครื่องมือที่มีทักษะสูง ผู้ซึ่งสามารถขยายออกจากขอบเขตของการทำเครื่องมือธรรมดาอย่างสร้างสรรค์ ผู้ทำเครื่องมือที่มีทักษะเหล่านี้ยังนำและสอนสมาชิกของทีมและช่วยพัฒนาและทำให้ทีมเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวทางการร่วมมือกันมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ การทำงานร่วมกันนี้หมายถึงทีมเฉพาะที่ทำงานกับลูกค้าและกับกลุ่มต่าง ๆ ภายในด้วยในการออกแบบ เครื่องมือ การผลิตและคุณภาพ ทีมที่ทำงานกับลูกค้าในโครงการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากควรรวม วิศวกรขาย วิศวกรโครงการและวิศวกรคุณภาพ

การขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก

ตัวขับเคลื่อนสำหรับความสำเร็จของการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากคือประสบการณ์ภายในบริษัทระดับพื้นฐานและเครื่องฉีดขึ้นรูปที่มีเพื่อที่จะดำเนินการผลิต ผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มีความเหมาะสมสามารถแสดงให้เห็นถึงประวัติอันยาวนานของการขึ้นรูปชิ้นงานที่ความคลาดเคลื่อนยอมรับได้มีขนาดเล็กมาก เนื่องจากการขึ้นรูปชิ้นงานลักษณะนี้มีชุดของกฎและความยากของตนเองที่สามารถเข้าใจและนำทางไปได้โดยซัพพลายเออร์ที่มีพันธุ์ที่ใช่เท่านั้น

โดยพื้นฐานแล้ว ผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กมากจำเป็นที่จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตที่สูง ซัพพลายเออร์บางรายไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะสามารถบรรลุการผลิตจำนวนมากในขนาดที่ต้องการโดยลูกค้าจำนวนมาก 

มีปัจจัยจำนวนหนึ่งที่มากไปกว่าทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานและ “เนื้อที่” อย่างไรก็ตามสิ่งนั้นสามารถส่งอิทธิพลต่อความสามารถของผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่จะผลิตจำนวนมากได้อย่างประสบผลสำเร็จ อีกครั้ง การทำงานร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์แม่พิมพ์ขนาดเล็กและลูกค้ามีความสำคัญยิ่งยวด สิ่งนี้นำไปสู่ความเข้าใจลึกซึ้งว่าชิ้นส่วนจำเป็นต้องได้รับการออกแบบและวางสเปคเพื่อรองรับการผลิตปริมาณสูง หัวใจคือการกำหนดสเปคที่สะท้อนสิ่งที่ต้องการและทำให้แน่ใจว่าไม่เป็นข้อจำกัดมากจนเกินไป ตัวอย่างเช่น การกำหนดสเปคที่ 10 ไมครอนเมื่อแบบสามารถรองรับที่ 20 จะนำไปสู่เวลาหยุดเครื่องที่มากขึ้นเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งสเปคที่มีความเข้มงวดกว่า

การผลิตจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จยังได้รับอิทธิพลโดย การออกแบบและการประดิษฐ์ที่มีความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ไม่ต้องบำรุงรักษามาก —  ซึ่งสามารถทำได้โดยการปรับการออกแบบชิ้นส่วนให้มีความเหมาะสมที่สุด — พร้อมด้วยการทดสอบสมรรถภาพและการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องมือมีความแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการผลิต การทดสอบสมรรถนะก่อนผลิตมักเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญยิ่งที่มักถูกมองข้ามโดยอุตสาหกรรมทำให้เกิดความล่าช้ารุนแรง ที่มีความสำคัญเช่นกันคือการพัฒนาสูตรกระบวนการที่มีความแข็งแกร่งที่ให้ความคงเส้นคงวา รวมถึงการออกแบบการทดลองกระบวนการ เพื่อเข้าใจว่าอะไรที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติ CTQ

สิ่งที่พื้นฐานที่สุดต่อความสำเร็จของการผลิตจำนวนมากคือการออกแบบ การประดิษฐ์ และการบำรุงรักษาเครื่องมือต้องอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันการผลิต 

มาตรวิทยาและการตรวจสอบความถูกต้อง

ทุกคนตระหนักในคำกล่าวที่ว่า “หากคุณไม่สามารถวัดมันได้ คุณไม่สามารถทำมัน” หากคุณไม่สามารถที่จะวัดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบอย่างแม่นยำ เช่นนั้นแล้วคุณมีโอกาสเป็นศูนย์ที่จะพิสูจน์การออกแบบที่ตั้งใจ การมีสิ่งนี้ในใจ ผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่คุณเลือกต้องสามารถที่จะแสดงให้เห็นชุดของ โซลูชันมาตรวัดวิทยาระดับบนสุดที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบที่ตั้งใจ ของผลิตภัณฑ์ของคุณ การมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี้ภายในบริษัทยังเป็นความกังวลที่สำคัญ เนื่องจากแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจากโรงงานผลิตไปยังสถานที่วัดสามารถที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเรขาคณิตชิ้นส่วนเกิดขึ้นได้ (อาจเกิดเนื่องจากความชื้นและตัวแปรอื่น ๆ) ซึ่งจะทำให้มาตรการการตรวจสอบความถูกต้องไร้ประโยชน์ มาตรวิทยา ยังจำเป็นที่จะต้องเห็นภายในกระบวนการเช่นเดียวกันกับในห้องปฏิบัติการเพื่อทำให้แน่ใจในประสิทธิภาพการผลิต

แนวทางมาตรวิทยาที่แข็งแกร่งมักถูกมองข้ามเมื่อเริ่มดำเนินการโครงการแม่พิมพ์ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก ซัพพลายเออร์แม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กต้องลงทุนไปแล้วซึ่งเครื่องมือที่สามารถวัดความถูกต้องแม่นยำระดับไมครอนด้วยแสง เชิงกล หรือแม้กระทั่งระดับนาโนเมตรด้วยอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แสงขาว ควบคู่ไปกับเครื่องมือที่สำคัญ ช่างเทคนิคและวิศวกรมีความสำคัญในการบรรลุซึ่งผลลัพธ์ที่คงเส้นคงวาและถูกต้องแม่นยำ 

ยังสำคัญที่จะตระหนักว่าแม้แต่โซลูชันมาตรวิทยาที่ล้ำสมัย คุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถวัด หรือ “ตรวจสอบความถูกต้อง” เนื่องจากความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือไม่มากพอ ในกรณีดังกล่าว ซัพพลายเออร์แม่พิมพ์ที่มีขนาดเล็กมาก ต้องมีประสบการณ์และความรู้ที่จะดำเนินการประเมินสมรรถนะของชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ ทำการพิสูจน์เมื่อข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปว่าชิ้นส่วนสามารถทำงานปลายทางที่จำเป็นได้

การประกอบ

สำคัญในการทำให้แน่ใจว่าหุ้นส่วนแม่พิมพ์ชิ้นส่วนขนาดเล็กมากมี กำลังการผลิตและความสามารถที่จะประกอบภายในบริษัทโดยอัตโนมัติ เมื่อมองไปที่ปัญหาการจัดการที่มากับชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กมาก การประกอบด้วยมือไม่เป็นไปไม่ได้เลยก็มีต้นทุนที่สูงมากและกินเวลามาก ผู้ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมากต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเข้าใจ – มีประสบการณ์ใน – ศาสตร์และศิลป์ของการประกอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก ด้วยการมุ่งความสนใจไปยังการลดระดับการจัดการ เนื่องจากในแต่ละขั้นตอน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อาจได้รับผลกระทบ

การประกอบเป็นหัวข้อที่จำเป็นที่จะต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อริเริ่มการสนทนาการออกแบบเพื่อการผลิต (DfM) ชิ้นส่วนจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบไม่เฉพาะเพื่อความสามารถในการผลิตได้ของตนเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการผลิตของการประกอบโดยรวม การออกแบบชิ้นส่วนควรรองรับกระบวนการประกอบที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด 

โครงการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดเล็กมักเป็นเชิงกลยุทธ์สูง มีความซับซ้อนสูงและมีราคาแพง ดังนั้นจึงสำคัญที่จะต้องดูรายชื่อซัพพลายเออร์ที่เลือกไว้อย่างเหมาะสมและเชิงลึกก่อนที่จะเลือกทำทางใดทางหนึ่ง เฉพาะผ่านการเลือกซัพพลายเออร์อย่างดีเท่านั้น ที่คุณจะแน่ใจว่าคุณกำลังทำงานกับหุ้นส่วนแม่พิมพ์ชิ้นส่วนขนาดเล็กมากที่มีความสามารถและค่านิยมต่าง ๆ ที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจในผลลัพธ์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดได้

ที่่มา : https://www.etmm-online.com

About The Author