EGI gripper

The intelligent gripper EGI can be individually programmed to have a stroke of up to 57.5mm per jaw and a flexible, adjustable gripping force of up to 100N. (Bild: Schunk)

Intelligent grippers: มือจับอัจฉริยะ

การจับยึดชิ้นส่วนขนาดเล็ก ด้วยแรงจับทรงประสิทธิภาพ แบบ gripping force maintenance ที่ยังทำงานแม้ในภาวะขัดข้อง ช่วยให้ EGI ขยาย range ของงานจับยึดได้หลากหลายยิ่งขึ้นในแอปพลิเคชันต่างๆ ของงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการ

มืออัจฉริยะ หรือ Gripper แบบขนานของ Schunk ซึ่งมีอินเตอร์เฟซ Profinet-IRT ที่ผ่านการรับรองได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานจับยึดหลากหลายในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ และห้องปฏิบัติ ด้วยจังหวะการเคลื่อนไหวที่สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างเป็นเอกเทศ สูงถึง 57.5 มม.ต่อก้ามหนีบ (per jaw) และแรงยึดจับที่ยืดหยุ่น สามารถปรับได้สูงถึง 100N ทำให้มืออัจฉริยะที่แข็งแรงและทนทานสามารถจัดการชิ้นงานได้หลากหลาย

EGI gripper
The intelligent gripper EGI can be individually programmed to have a stroke of up to 57.5mm per jaw and a flexible, adjustable gripping force of up to 100N. (Bild: Schunk)

Active gripping force maintenance-การรักษาแรงจับยึดให้ Active อยู่เสมอ แม้ในขณะที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้องหรือเกิดการหยุดฉุกเฉิน ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษของ EGI นับเป็นข้อได้เปรียบเหนือมือจับกลแบบธรรมดาทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกัน gripping-force maintenance ผ่านสปริงส์ การ overrun ของนิ้วกริปเปอร์ในสถานะล็อคนั้นเกิดขึ้นได้น้อยมาก ซึ่งหมายถึงความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากชิ้นส่วนที่แขวนลอยอยู่หรือเมื่อมีวัตถุติดอยู่ได้