CAD

Interactive 3D Simulation กับกระบวนการตัดแผ่นโลหะ

Vicomtech และ Lantek ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการจำลองพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนในการตัดแผ่นโลหะเพื่อเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้กระบวนการผลิตได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดและง่ายขึ้น

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ R&D&i Lantek กำลังเสริมสร้างความร่วมมือกับ Vicomtech หุ้นส่วนทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติที่สามารถปฏิสัมพันธ์ได้ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนในระหว่างกระบวนการตัดแผ่นโลหะ

การทำงานร่วมกันนี้ครั้งนี้เริ่มมาจากผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ BeroSim ความคิดริเริ่มที่ช่วยให้ผู้ใช้แบบจำลอง 3 มิติที่ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าความร้อนมีผลต่อแผ่นโลหะอย่างไรเมื่อถูกตัดและคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อวัสดุ (การเปลี่ยนรูป การเปลี่ยนแปลงต่อความหนาหรือคุณภาพ เป็นต้น) เกิดจากอุณหภูมิสูงที่ใช้ในกระบวนการตัดด้วยเลเซอร์และพลาสมา ผลจากโครงการนี้ทำให้เกิดนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การประหยัดทรัพยากร โดยมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลลัพท์และเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปวัสดุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการตัดโลหะ

ผลลัพธ์ของโซลูชันนี้ได้รับการตรวจสอบและเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่และเป็นที่น่าพอใจ ความเร็วสูงของการดำเนินการเกิดจากการใช้ฮาร์ดแวร์กราฟิกที่ทันสมัย ​​(GPU) และการรวมการทำงานเข้ากับสภาพแวดล้อมการจำลองที่สามารถโต้ตอบได้ ผลลัพธ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ได้รับการรับรองจากวารสาร Materials สิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ทรงอิทธิพลของแวดวงซึ่งสะท้อนงานวิจัยนี้ด้วยบทความเรื่อง“Fast Analytic Simulation for Multi-Laser Heating of Sheet Metal in GPU”

ทั้งนี้ ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดเหล่านี้ ได้แก่ :

•การจำลองพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนทำให้สามารถปรับปรุงโปรแกรม CNC ของโลหะแผ่นก่อนที่จะไปถึงเครื่องจักรช่วยให้ประหยัดวัสดุ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์และเครื่องจักร

•การจำลองความเร็วสูงช่วยให้สามารถทำการทดสอบและปรับแต่งค่าได้มากขึ้น

•การตรวจสอบอุณหภูมิของแผ่นโลหะที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนช่วยให้นักออกแบบสามารถทำความเข้าใจและระบุชิ้นส่วน nesting pieces ซึ่งมีปัญหาและไม่มีปัญหาได้

ด้วยเครื่องมือจำลองสถานการณ์เหล่านี้ บริษัทต่างๆ จึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่นับวันจะยิ่งสูงขึ้นในโลกได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและการผลิตอัจฉริยะเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้โรงงานแห่งอนาคตให้เป็นจริง