Mobile Data Collection

Industry 4.0: What is Mobile Data Collection? (1)

Mobile Data Collection หมายถึงการรวบรวมคำสั่งซื้อ สินค้า และข้อมูลเครื่องจักร (machine data) คือการรวมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ผังกระบวนการทำงานแล้วมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

  • ด้วย Mobile Data Collection ข้อมูลสามารถถูกเก็บได้อย่างอิสระ เพียงป้อนข้อมูลผ่าน web browser โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นมือถือ แท็บเล็ต ก็ช่วยให้การเก็บข้อมูลสะดวกขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์อื่นๆลงไป

การบันทึกคำสั่งซื้อ สินค้าและข้อมูลเครื่องจักรผ่านระบบ mobile ณ จุดต้นทางไม่เพียงแต่เพิ่มความยืดหยุ่นในการประมวลผล การบันทึกตามเวลาจริง หรือ real-time recording แต่ยังช่วยลดการทำรายการเปรียบเทียบคลังสินค้าในภายหลังด้วย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับ mobile data collection และการรวมเข้ากับ process flow อย่างแม่นยำมีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพระหว่างการใช้งาน

ส่วนประกอบที่ทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ถูกรวมเข้ากับเทคโนโลยีด้านการผลิตในอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลอันหลากหลายจำนวนมากที่มีการอ้างอิงทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมในการผลิตนั้นมีไว้สำหรับการพัฒนาทักษะและการประมวลผล ดังนั้นข้อมูลในฐานะทรัพยากรจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่เรื่องของเรื่องก็คือเราจะสามารถบันทึก (จับ) ประมวลผล และทำให้ data เป็น information ที่สนับสนุนสถานการณ์การผลิตที่ซับซ้อนได้อย่างไร

ดร. Tino Langer หัวหน้าแผนก “Smart Factory – Digitization and Automation” ที่ Fraunhofer สถาบันสำหรับ Machine Tools และ Foaming Technology IWU ใน Chemnitz กล่าวว่า “ต้องใช้ทั้งโซลูชันและวิธีการที่ปรับขึ้นมาใหม่สำหรับการพัฒนาทักษะที่สามารถยืดหยุ่นได้ รวมถึงการบริหารและการประเมินปัญหาที่ต่างมุ่งเน้นไปที่ใช้ข้อมูลอย่างเป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมด้านการผลิตและโลจิสติกส์”

Mobile Data Collection
At the Phoenix sales centre in Mannheim, high-performance, 2D-capable scanners are used for data collection and processing. ( Source: Phoenix )

Flexible and error-free processes require powerful devices: กระบวนการที่ยืดหยุ่นและปราศจากข้อผิดพลาดจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างเช่น การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ไร้ที่ติและเที่ยงตรงแม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในภาคการขายส่งยา ที่ Phoenix Pharmahandel GmbH & Co KG มีการจัดระเบียบที่มีทั้งความยืดหยุ่นและเป็นไปอย่างแม่นยำ ระบบ ERP จะส่งข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดไปยังระบบสแกน ซึ่งจะจัดการงานหยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อ โดยที่ order pickers หรือตัวหยิบสินค้าตามออเดอร์จะสแกนช่องเก็บและ / หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เสร็จแล้วอุปกรณ์ก็จะแสดงงาน picking ถัดไปด้วยการปรับเส้นทางให้เหมาะสม (ตามขนาด) หลังจากที่การหยิบงานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะวางสินค้าไว้ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้

ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ในระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือ Business Intelligence System เรียกสั้นๆ ว่า BI system นอกเหนือจากการหยิบแบบ “พื้นฐาน” นี้ก็ยังมีคำสั่งการหยิบแบบเจาะจงอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น การหยิบสินค้าสองขั้นตอนโดยใช้รถเข็นขนส่งหรือ picking pallets

  • BI (Business Intelligence) คือ เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์

“ฟังก์ชั่นสนับสนุน เช่น การตรวจสอบ order container, stock queries, การมองเห็นที่ตั้งของสต็อกที่มากเกินความต้องการหรืองานเติมสินค้าสำหรับพื้นที่จัดเก็บแบบแมนวลและแบบอัตโนมัติ ทำให้งานหยิบสินค้าสมบูรณ์ นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนขั้นตอนการจัดการสินค้าคงคลังที่แตกต่างกันอีกด้วย ส่วนเทคโนโลยีสายพานลำเลียงช่วยให้ออเดอร์จำนวนมากถูกลำเลียงไปไว้ในคอนเทนเนอร์ออเดอร์ในแผนกสินค้าขาออก นี่คือสิ่งที่ loading scanning จัดการ” Stefan Pflug จาก Phoenix Management German อธิบายถึงกระบวนการที่ซับซ้อนนี้

 

อ้างอิง: 

https://www.etmm-online.com/what-is-mobile-data-collection-definition-and-benefits-a-834253/