parts2clean: งานฟอรั่มการทำความสะอาดของชิ้นส่วนและพื้นผิวในอุตสาหกรรม

การเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมใหม่ๆ  อย่างการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electromobility) การเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาด (Energy transition) เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตและการเคลือบผิว วัสดุใหม่และการผสมผสานวัสดุ ไปจนถึงการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ทั้งหมดทำให้มีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการหรือใช้กระบวนการใหม่ในการทำความสะอาดชิ้นส่วนและพื้นผิว และในปัจจุบันยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาอีกมากมาย ด้วยข้อกำหนดต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น การปกป้องสภาพอากาศ การประหยัดทรัพยากร ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่เข้มงวด (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) และเศรษฐกิจหมุนเวียน เหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องตามให้ทันในแนวโน้มใหม่ๆ ปรับตัวเพื่อตอบสนอง

หัวข้อปาฐกถาต่างๆ ที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐาน ไปจนถึงความรู้แบบกว้างๆ ทำให้งาน parts2clean เป็นแหล่งหาความรู้ชั้นดีในโซลูชั่นการทำความสะอาดเชิงอุตสาหกรรม (ที่มา: Deutsche Messe)

งาน Parts2Clean รวมเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นต่างๆ ในทุกด้านของเทคโนโลยีการทำความสะอาดเชิงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ และก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ เพื่อความยืดหยุ่นในการผลิตและความมีประสิทธิผลต้นทุน

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค. 2022 ที่ศูนย์นิทรรศการ เมืองสตุตการ์ต ประเทศเยอรมันี โดยจำนวนผู้เข้าร่วมปกติจะอยู่ที่ 1,300 ราย และอีกจำนวนมากที่เข้าชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่ง

parts2clean จัดแสดงระบบและการตั้งค่าต่างๆ ที่ขึ้นกับความต้องการ ครบทุกกลุ่ม
สำหรับกระบวนการทำความสะอาดที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด (ที่มา: Deutsche Messe)

ความสะอาดบรรลุได้ด้วยการมองแบบองค์รวม

ความสะอาดของส่วนประกอบและพื้นผิวที่ต้องการสามารถบรรลุได้อย่างถาวรและมีประสิทธิภาพ ด้วยการมองห่วงโซ่กระบวนการในมุมมองแบบองค์รวม โดยเริ่มตั้งแต่ การปรับสภาพชิ้นงาน ขยายรวมไปถึงการเลือกสารเคมีในกระบวนการที่เหมาะสม การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาด และตัวพาชิ้นงาน ไปจนถึงการเฝ้าสังเกตการณ์ ตรวจสอบระดับความสะอาดอย่างมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือแล็ป และบรรจุภัณฑ์ที่มีความสะอาดที่สอดคล้องกันในห้องคลีนรูม เรียกได้ว่า ทุกองค์ประกอบต้องมีการพิจารณาคัดสรรทั้งกระบวนการและอุปกรณ์ที่ใช้อย่างดี ตั้งแต่ต้นทางไปจนปลายทาง ทั้งยังต้องระวังเรื่องการปนเปื้อนกลับมาซ้ำหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว และปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาดังได้กล่าวไปข้างต้น

ฟอรั่มพิเศษ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่อัดแน่น

ภายในงานตลอดระยะเวลา 3 วัน จะมีการบรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากแวดวงวิทยาศาสตร์และการวิจัย ตลอดจนจากสมาคมอุตสาหกรรมและตัวอุตสาหกรรมเอง มาร่วมแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนโซลูชั่นสำหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark)  โดยความรู้ในหัวข้อต่างๆ ไล่เรียงตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงความรู้กว้างๆ อาทิเช่น พื้นฐานกระบวนการทำความสะอาดเชิงอุตสาหกรรม, การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล, ระบบอัตโนมัติ การเฝ้าสังเกตการณ์กระบวนการ, ความท้าทายจากการปนเปื้อนในรูปแบบฟิล์มบนพื้นผิว (Filmic contamination) อย่างสารเคมีตกค้างที่เกิดจากกระบวนการ ซึ่งมีผลรบกวนให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตต่อมาอย่างการเคลือบผิว, ความท้าทายในอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนไฟฟ้าและพลังงาน, การทำความสะอาดแบบแม่นยำสำหรับความต้องการที่สุดขั้ว อย่างเครื่องมือการผลิตสำหรับการผลิตไมโครชิป (DUV และ EUV lithography), ในขณะที่หัวข้อ “เศรษฐกิจหมุนเวียนและความเกี่ยวเนื่องเชิงสิ่งแวดล้อม” จะโฟกัสไปยังโซลูชั่นในการเตรียมสารตัวกลาง การแทนที่สารที่ถูกแบนห้ามใช้ การประหยัดพลังงานและทรัพยากร 

หัวข้อต่างๆ ที่อัดแน่นอย่างนี้ ทำให้งานนี้เป็นแหล่งรวมข้อมูลชั้นดีของผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงการผลิตนานาชาติ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น

อ้างอิง : https://www.etmm-online.com