Plastics Award_Safety

Plastics: รางวัลด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมพลาสติก

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Industry Association) แห่งสหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในโปรแกรม Safety Statistics and Awards (SSA) หรือ รางวัลด้านความลปลอดภัยในโรงงานหรือบริษัท

SSA Program จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก หรือ The Plastics Industry Association (หรือเรียกสั้นๆ ว่า Plastics) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นที่รับรู้ทั้งในเรื่องของสถานที่ผลิต (worksites) ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย รวมไปถึงวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย หรือ safety cultures ต่างๆ ด้วยรางวัลที่มอบให้แบ่งออกเป็นสามระดับ คือ ทองคำ เงิน และทองแดง

*สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก (PLASTICS) ก่อตั้งในปี 1937 เป็นสมาคมการค้าในอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอเมริกา บริษัทหรือองค์กรสมาชิกของ PLASTICS นั้นเป็นตัวแทนของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งหมด รวมถึงบรรดาผู้ผลิต โปรเซสเซอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงซัพพลายเออร์วัตถุดิบต่างๆ

ในปีนี้โครงการ SSA ได้มอบรางวัลให้กับโรงงานพลาสติก 121 แห่งพร้อมด้วยรางวัลด้านความปลอดภัยในระดับทองคำ เงินและทองแดง สิ่งพิเศษสำหรับปีนี้ก็คือ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกยังได้เปิดตัวรางวัลใหม่สี่ประเภทที่มอบให้กับ บุคคล โรงงานและบริษัทที่แสดงถึงความเป็นผู้นำ มีผลงานและความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงงานและบริษัท รางวัลใหม่ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ Rising Safety Professional, Safety Professional of the Year, Leaders of

Safety Award and Safety Company of the Year.

Plastics กล่าวว่าผู้ชนะเลิศรางวัลประเภทใหม่ประจำนี้สำหรับรางวัล ดาวรุ่งมืออาชีพด้านความปลอดภัย หรือ  Rising Safety Professional ได้แก่ Ivan Marquez ผู้จัดการ EHS ระดับภูมิภาคที่ Novolex ส่วนมืออาชีพด้านความปลอดภัยแห่งปี หรือ Safety Professional of the Year มอบให้แก่ Matt Carter ผู้อำนวยการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ Novolex เช่นเดียวกัน รางวัลผู้นำด้านความปลอดภัย หรือ Leaders of Safety Award (อิงตามสถานที่ปฏิบัติงาน) ได้มอบให้กับ บริษัท สองแห่ง ได้แก่ ACS Group, New Berlin, WI (Equipment) และ Printpack, Bloomington, IN (Processor) และ Novolex ได้รับรางวัล บริษัทด้านความปลอดภัยแห่งปี หรือ Company of the Year

เปลี่ยนแปลงและส่งเสริมสุขภาพทีดีของพนักงานและบริษัท ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นใจได้ว่าเราทุกคนทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยไม่มีใครบาดเจ็บ

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกเดิมชื่อ SPI (Society of the Plastics Industry) ให้การสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานพลาสติกทั้งหมดซึ่งมีจำนวนคนงานถึงเกือบหนึ่งล้านคนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าถึง 432 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

อ้างอิง:

https://www.etmm-online.com/winners-of-safety-statistics-award-a-878110/

About The Author