Haco_Metalex

Products Highlight@Metalex:เครื่องพับอัจฉริยะ พับเสร็จก่อนพับจริง

Press HACO Bend 3D คือ ซอฟต์แวร์จัดการงานพับที่ทั้งเร็วและฉลาดสุดๆ เพียงแค่ป้อนไฟล์งาน 2D หรือ 3D เข้าไป ระบบจะเลือก Toolings ที่ควรใช้ เสนอขั้นตอนการพับเป็น 3D ให้เห็น รวมถึงทดสอบความปลอดภัยเพื่อเช็กอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น การชน การกระแทก

นอกจากนี้ ระหว่างแสดงภาพ 3D ยังคำนวณความเร็วการพับ ระบุ Tooling ที่ใช้แต่ละขั้นตอน วัดความยาวชิ้นงานหน้าเครื่องระยะห่างจนถึงใบพับต่อไป และอีกปัญหาสำคัญในการพับโลหะคือ การดีดกลับ หรือคลายตัวของชิ้นงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยวัดทีละชิ้นหลังพับ แต่ HACO มีระบบวัดแกน F ด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งประกอบทั้งสองข้างของชิ้นงานเพื่อคอยวัดองศาของชิ้นงานให้เท่ากันหมดตั้งแต่ชิ้นแรกจนชิ้นสุดท้าย


พบกับ HACO ที่งาน Metalex 2019 Booth No.AU01 ฮอลล์ 99

อ้างอิง: thaisheetmetal.com

Metalex_2019

About The Author