RISE เปิดศูนย์แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุเร่งพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม

ประเทศสวีเดน — เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ สามารถที่จะใช้ความแข็งแกร่งของเทคโนโลยี จำเป็นต้องมีการสนับสนุนในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทานไล่จากการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์และการทดสอบในสภาพแวดล้อมการผลิตจริง ดังนั้น Rise กำลังเปิดศูนย์แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุด้วยกันกับพันธมิตรอุตสาหกรรมและวิชาการ

ศูนย์แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุถูกดำเนินการโดย Rise ร่วมกันกับพันธมิตรของศูนย์ 15 ราย (ที่มา: David Lagerlöf)

การผลิตแบบเติมวัสดุทำให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์สำหรับอุตสาหกรรมและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเช่น การบินอวกาศ อวกาศ ยานยนต์ โทรคมนาคม การเดินเรือและสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ข้อได้เปรียบบางประการคือการผลิตจำนวนมากเฉพาะกลุ่ม ทำให้สามารถผลิตส่วนประกอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผลิตโดยมีของเสียน้อยที่สุด และได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับน้ำหนักของพวกเขา ตลาดโลกของการผลิตแบบเติมวัสดุได้รับการคาดหวังว่าเติบโตต่อไป และสำหรับวัสดุโลหะ ตลาดได้รับการคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในปี 2025

“โดยการวบรวมผู้ใช้ ซัพพลายเออร์ของบริการ เทคโนโลยีและวัสดุพร้อมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่ Rise ศูนย์แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุทำให้เราสามารถสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจแห่งชาติที่แข็งแกร่งสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุในประเทศสวีเดน” says Seyed Hosseini ผู้อำนวยการศูนย์แอปพลิเคชันสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุ กล่าวในศูนย์ พันธมิตรอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะได้รับการเข้าถึงงานวิจัยล่าสุด ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรการวิจัย ทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมวัสดุที่แตกต่างกันรวมถึงปฏิบัติการก่อนและหลัง เช่นเดียวกันกับเข้าถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทั้งหมดในศูนย์มีความสำคัญมากเนื่องจากพันธมิตรแต่ละรายมีความสามารถและประสบการณ์เฉพาะ ศูนย์สร้างสภาพแวดล้อมที่มีอิสระและเปิดสำหรับความร่วมมือดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสวีเดน

พันธมิตรทั้ง 15 ราย เข้าร่วมตั้งแต่เริ่ม กลุ่มเป้าหมายสำหรับศูนย์คือบริษัทการผลิตต่าง ๆ ทั้งเล็ก กลาง และใหญ่ แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์ของวัสดุ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุ พันธมิตรให้โอกาสที่จะได้ข้อได้เปรียบเต็มที่ของทักษะและโครงสร้างภายในที่มีอยู่ และในฐานะพันธมิตร คุณยังมีส่วนช่วยเหลือศูนย์ เกณฑ์ในการทดสอบและประเมินเทคโนโลยีสามารถลดลงได้ ด้วยความช่วยเหลือของศูนย์

ที่มา : https://www.etmm-online.com