Seco ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Seco ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

แนวโน้มการขึ้นค่าแรงของไทย 450 บาท อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า รวมถึงต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นจากเงินเฟ้อ ตลอดจนต้นทุนค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องหาวิธีในการใช้ทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หนึ่งในสิ่งที่ช่วยให้การทำงานของพนักงานง่ายและรวดเร็วขึ้น คือ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล กำจัดการทำงานแบบแมนนวลซ้ำ ๆ การใช้ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการทรัพยากร รายการสินค้าคงคลัง ตลอดจนอะไหล่ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสำรองที่มีปริมาณเกินความจำเป็นซึ่งเป็นต้นทุนจม แนวทางเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดไขมันที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตได้

ข้อมูลมากมายที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการผลิตทุกชนิด ทำให้โรงผลิตต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิธีการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ผู้ผลิตที่มีหัวก้าวหน้าจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติตามข้อตกลงของอุตสาหกรรม 4.0  

‘Seco Assistant’ ตัวช่วยสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต เพียงแค่สแกนแพ็กเกจบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือก็สามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

(ที่มา: ©zasabe – stock.adobe.com/ Seco Tools)

หลายปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าการจำกัดต้นทุนอย่างยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญของเสถียรภาพและความอยู่รอดแม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซอฟต์แวร์อัจฉริยะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางสถานการณ์ผู้ผลิตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตได้มากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ โดยกำจัดกระบวนการที่เป็นแมนนวลซ้ำ ๆ บางส่วนออกไป

ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและแนวทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีดิจิทัลและซอฟต์แวร์อัจฉริยะได้พลิกโฉมอุตสาหกรรมการผลิต ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่นำมาดำเนินการต่อยอดได้ ผลลัพธ์ที่ได้ดีขึ้นและใช้เวลาน้อยลง ส่งผลให้กระบวนการมีความรวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และยั่งยืน

เพียงแค่สแกนบนแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

กระบวนการที่ไม่เป็นดิจิทัลนั้นทำให้บุคลากรการผลิตต้องหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเสียเวลาและอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ การสแกนบนแพ็กเกจผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือด้วยแอปพลิเคชัน ‘Seco Assistant’ ทำให้ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การคำนวณข้อมูลการตัด การเปรียบเทียบรูปทรงของเม็ดมีด และเกรดต่าง ๆ ของเม็ดมีดจากซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว

ระบบจัดการสินค้าคงคลัง ลดการสำรองที่เกินจำเป็น 

ร้อยละ 30-60 ของรายการสินค้าคงคลังที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ได้มีการควบคุม กระจายอยู่ทั่วโรงงานผลิต หรือกองซ้อนอยู่ข้างเครื่องจักรในปริมาณที่เกินจำเป็น การใช้ซอฟต์แวร์อัจฉริยะอย่างระบบการจัดการสินค้าคงคลังสามารถจัดการปัญหานี้ได้ในลักษณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยมากขึ้น และยังช่วยลดเวลาในการตั้งค่าสิ่งของที่วางผิดตำแหน่ง ทำให้ติดตามและทราบถึงตำแหน่งและสถานะของเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการใช้งานได้ 

เขียนโปรแกรม CAM ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในอนาคต เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะจะทำให้สามารถจดจำคุณสมบัติในส่วนประกอบได้ ทำให้เขียนโปรแกรม CAM และจัดหาโค้ด NC ให้กับเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมการด้านวิศวกรรมได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 

การผลิตที่ซับซ้อน ความสามารถ สติปัญญา และความเชี่ยวชาญของมนุษย์ยังเป็นสิ่งจำเป็น

ส่วนประกอบบางประเภทมีความซับซ้อนสูงอย่าง ใบพัดกังหัน และชิ้นส่วนโครงสร้าง ยังคงต้องใช้ความสามารถ สติปัญญา และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของมนุษย์ บริการด้านวิศวกรรมจาก Seco จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และสามารถระบุช่องว่างในการเขียนโปรแกรม CAM

Janardhan N., Engineering Services Solution Manager ของ Seco Tools กล่าวว่า “ภายในโรงงานนั้นซอฟต์แวร์อัจฉริยะสามารถกำจัดรายการวัสดุและเครื่องมือที่ไม่จำเป็นได้มากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนสินค้าคงคลัง เมื่อกระบวนการถูกปรับให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ลดกระบวนการแมนนวลแบบซ้ำ ๆ จากสายการผลิตได้ ทำให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักรลดลงได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์”

ในปัจจุบันซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ๆ เริ่มมีการเพิ่ม AI เข้ามาช่วยทำงาน เหมือน Microsoft Co-Pilot ที่ช่วยในการทำงานด้านเอกสาร เสริมเติมข้อความ ไปจนถึงให้ AI ลงมือทำได้เลย แต่ในบางอย่างความสามารถ สติปัญญา และความเชี่ยวชาญของมนุษย์ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้น ก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ควรทดลองอย่างถี่ถ้วนเพื่อทราบขอบเขตการใช้งานว่าสิ่งใดที่สามารถปล่อยให้เครื่องจักรทำแทนได้ สิ่งใดที่ยังต้องมีมนุษย์ช่วยกำกับ นี่คือ ความปกติใหม่ของยุคสมัยเรา

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความที่น่าสนใจ

About The Author