Siemens ฝังโปรแกรมค้นหาชิ้นส่วนด้วยภาพในซอฟท์แวร์ออกแบบ

Siemens ฝังโปรแกรมค้นหาชิ้นส่วนด้วยภาพในซอฟท์แวร์ออกแบบ

เมื่อวิศวกรนักออกแบบใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทำการออกแบบ จะต้องหาข้อมูลของชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยตนเองและจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ต้องทำการเทียบตารางข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทำด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งเสียเวลาสร้างเป็นอย่างมาก ในบทความนี้เป็นตัวอย่างที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ Siemens ได้เล็งเห็นโอกาสในการปรับปรุง จึงร่วมมือกับ Cadenas ผู้เชี่ยวชาญด้านแค็ตตาล็อกออนไลน์และคู่เสมือนดิจิทัล ในการทำโปรแกรมค้นหาชิ้นส่วนด้วยภาพ ช่วยประหยัดเวลาวิศวกรในการค้นหาชิ้นส่วนได้เป็นอย่างมาก ในทางกลับกันยังเป็นโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนขายสินค้าได้มากขึ้นด้วย เพราะวิศวกรผู้ทำการออกแบบสามารถที่จะตัดสินใจเลือกชิ้นส่วนสำหรับใช้ในขณะที่ทำการออกแบบในซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนที่ค้นหาได้ง่าย มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจว่าใช้ในงานออกแบบของเขาได้ ย่อมมีโอกาสถูกเลือกได้มากกว่า 

บริษัท Siemens Digital Industries Software ได้ฝังโปรแกรมค้นหาด้วยภาพตัวใหม่ (All-New Search Engine) ไว้ในซอฟต์แวร์ Capital ซึ่งใช้สำหรับการออกแบบทางไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (E/E), โปรแกรมค้นหานี้มีชื่อว่า 3Dfindit.com ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Cadenas เพื่อช่วยให้วิศวกรสามารถค้นหาส่วนประกอบ CAD ต่าง ๆ สำหรับการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว

3Dfindit.com reduces effort and time taken to create library parts and their symbols.

3Dfindit.com ลดการทำงานและเวลาที่ใช้ในการสร้างคลังชิ้นส่วนและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

(ที่มา: Cadenas)

ที่ผ่านมา ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Capital จำเป็นต้องสร้างห้องสมุดชิ้นส่วนและสัญลักษณ์ขึ้นมาด้วยตนเอง โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตชิ้นส่วนหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลทางไฟฟ้าที่จำเป็น เมื่อผู้ใช้ต้องการที่จะเปรียบเทียบชิ้นส่วนที่แตกต่างกันจากผู้ขายต่างรายกัน พวกเขาต้องเข้าไปในแต่ละเว็บไซต์และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ กระบวนการสร้างและดูแลรักษาด้วยตนเองจึงใช้เวลาและความพยายามเป็นอย่างมาก

โปรแกรมค้นหารูปแบบใหม่ที่ถูกฝังในซอฟต์แวร์ Capital ของ Siemens ให้ข้อมูลในส่วนของส่วนประกอบพร้อมข้อมูลชิ้นส่วนอัจฉริยะแก่ผู้ผลิต โดยอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันที่ใช้งานง่าย ผู้ผลิตอย่าง Phoenix Contact, Weidmüller, Wago หรือ Harting เห็นว่าสิ่งนี้เป็นโอกาสที่จะจัดหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มากมายให้กับลูกค้าของพวกเขา ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้ฟังก์ชันดิจิทัลที่จำเป็น และถูกกล่าวถึงบ่อยขึ้น (ผู้เขียน: การที่ชิ้นส่วนของผู้ผลิตมีข้อมูลที่จำเป็นพร้อม สามารถค้นหาได้ง่าย ย่อมหมายถึง โอกาสในการขายที่มากขึ้น เพราะนักออกแบบสามารถมองเห็นได้ว่า ชิ้นส่วนของผู้ผลิตตอบโจทย์ และตัดสินใจสั่งซื้อได้)

“เพื่อขับเคลื่อนการออกแบบระบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วยซอฟต์แวร์ของ Siemens ให้ไปไกลมากกว่าเดิม จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลชิ้นส่วนไฟฟ้าที่มีคุณภาพ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ Siemens ตั้งทีมขึ้นมาร่วมกับ Cadenas ผู้เชี่ยวชาญแค็ตตาล็อก CAD และคู่เสมือนดิจิทัล” Glenn Reynholds ผู้จัดการการตลาดผลิตภัณฑ์อาวุโสที่ Siemens Digital Industries Software กล่าวว่า “การเพิ่ม 3Dfindit.com ให้กับซอฟต์แวร์ Capital ทำให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาอันมีค่า ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการและค้นหา และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอย่างสร้างสรรค์และสามารถส่งออกสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น”

จุดที่น่าสังเกตอย่างหนึ่ง คือ Siemens ไม่ได้ผลิตโปรแกรมค้นหานี้ด้วยตนเอง แต่เลือกที่จะไปร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญแค็ตตาล็อกออนไลน์อย่าง Cadenas ทีมีสิ่งนี้อยู่แล้ว เป็นการช่วยทำให้การออกผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้มีโปรแกรมค้นหามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น การหาพันธมิตรที่มีจุดแข็งในสิ่งที่บริษัทไม่มี ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแทนการต้องใช้ทรัพยากรมาพัฒนาเองทั้งหมดในสิ่งที่อาจไม่ใช่ความถนัด ซึ่งแน่นอนว่าการจะเลือกที่จะพัฒนาสิ่งใดเองหรือไม่นั้น ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย และความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวประกอบด้วย

คุณผู้อ่านสามารถดูคลิปวีดีโอของ 3Dfindit.com ได้ในลิงก์ข้างล่าง ซึ่งเป็นคลิปเชิญชวนให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้ามาร่วมลงข้อมูลใน 3Dfindit.com เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายชิ้นส่วนของผู้ผลิต

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com

บทความอื่น ๆ