SLM Solutions รวมพันธมิตรซอฟต์แวร์การผลิตแบบครบวงจร

SLM Solutions รวมพันธมิตรซอฟต์แวร์การผลิตแบบครบวงจร

SLM Solutions รวมพันธมิตรซอฟต์แวร์การผลิตแบบครบวงจร

ซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการผลิตแบบเติมวัสดุที่ใช้ในการปรับกระบวนการทำงานไปเป็นแบบดิจิทัล ตั้งแต่เตรียมการผลิต การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักร การติดตามสินค้า การประกันคุณภาพ ฯลฯ ในขณะที่ขอบเขตดังกล่าวไม่สามารถเติมเต็มได้ด้วยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ด้วยเหตุที่ว่าบริษัทแต่ละแห่งมีความถนัด มีจุดแข็งจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในขณะที่ความต้องการของลูกค้าก็มีหลากหลายรูปแบบ บริษัทจึงต้องหาแนวทางสนับสนุนลูกค้าแทนที่จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเองเพียงบริษัทเดียว กลยุทธ์ คือ การรวมกลุ่มกับบริษัทอื่น เป็นการรวมกันแบบระบบนิเวศพันธมิตรที่รวมจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมารวมกันเป็นแพ็กเกจของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความครอบคลุม ครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ทำการผลิตแบบเติมวัสดุให้เป็นแบบดิจิทัล และความสำคัญในการเลือกพันธมิตรที่ดี

บริษัทการผลิตโลหะแบบเติมวัสดุ SLM Solutions นำเสนอระบบนิเวศพันธมิตรซอฟต์แวร์ใหม่ ประกอบด้วยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลักในตลาดการพิมพ์แบบเติมวัสดุ และผู้ที่เข้ามาช่วยเสริมส่วนประกอบที่เป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ภายในของบริษัท เพื่อส่งมอบโซลูชันซอฟต์แวร์การผลิตแบบเติมวัสดุครบวงจรที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในตลาด

SLM Solutions presents its new software partner network. It consists of the most important software providers on the additive manufacturing market and complements the innovative own software portfolio, with a comprehensive end-to-end software on the market.

SLM Solutions นำเสนอเครือข่ายพันธมิตรซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญที่สุดในตลาดการผลิตแบบเติมวัสดุเข้ามาช่วยเสริมส่วนประกอบที่เป็นนวัตกรรมซอฟท์แวร์ ด้วยซอฟต์แวร์ที่ครบวงจรและครอบคลุมในตลาด 

(ที่มา: ลิขสิทธิ์ฟรี / Pixabay)

ระบบนิเวศพันธมิตรซอฟต์แวร์ใหม่ ก่อตั้งโดย SLM Solutions ถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายตามการใช้งาน อย่างเช่น การเตรียมสร้างงาน การปรับกระบวนการผลิตแบบเติมวัสดุให้เป็นดิจิทัล การเชื่อมต่อ และการรับประกันคุณภาพ

ซอฟต์แวร์สำหรับเตรียมสร้างงาน (Build Preparation)

บริษัท Materialise เป็นหนึ่งในพันธมิตรตั้งแต่ก่อตั้ง SLM Solutions ซอฟต์แวร์ Magics ของ Materialise เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการเตรียมสร้างงาน (Build Preparation) ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วมากที่สุดกับผลิตภัณฑ์ของ SLM Solutions ทั้งในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและพื้นฐานการพัฒนาวัสดุด้วยระบบนิเวศพันธมิตรใหม่ ปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกซอฟต์แวร์เพื่อเตรียมการสร้างงานที่เหมาะสมกับการใช้งานได้ และเพื่อออกแบบการสร้างงานบนเครื่อง SLM ได้

การเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล สำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุ

การเปลี่ยนกระบวนการผลิตและซัพพลายเชนให้เป็นดิจิทัลกำลังมีแพร่หลายมากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตแบบเติมวัสดุและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ผลิตกำลังมองหาโซลูชันสำหรับการผลิตชิ้นส่วนตามความต้องการเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังและระยะเวลาดำเนินการ 

สิ่งสำคัญ คือ การปกป้องข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดในการออกแบบชิ้นส่วนและการตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการผลิตที่ครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล SLM Solutions และพันธมิตรหลักที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีการเสนอโซลูชันสำเร็จรูปให้กับลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อนำโมเดลการผลิตแบบกระจายดังกล่าวมาใช้ 

การเชื่อมต่อเครื่องจักร บนหนทางสู่อุตสาหกรรม 4.0

หนึ่งในข้อบังคับสูงสุดสู่เส้นทางอุตสาหกรรม 4.0 คือ การเชื่อมต่อเครื่องจักรและการบูรณาการการผลิตแบบเติมวัสดุเข้าไปในกระบวนการต่าง ๆ ที่มากขึ้น สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการขยายขนาดการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้น ลดของเสีย และลดต้นทุนในการปฏิบัติการ SLM Solutions ใช้ ‘Open Architecture’ ในการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโซลูชัน Manufacturing Execution System (MES) และ Internet of Things (IoT) ในการผลิตแบบเติมวัสดุ ลูกค้าของ SLM Solutions จะสามารถนำโซลูชันดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการ SLM เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ รวมถึงการบูรณาการและการติดตามการขนส่งของกระบวนการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ

SLM Solutions และ Materialise ไม่ได้เป็นพันธมิตรกันแค่เพียงการเตรียมสร้างงาน (Build Preparation) เท่านั้น แต่ทั้งสองบริษัทยังร่วมมือกันในการเชื่อมต่อและการเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลที่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศพันธมิตรซอฟต์แวร์ เมื่อมีการทำงานร่วมกันบริษัทต้องส่งมอบ Workflows ที่มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยสำหรับการผลิตที่ต่อเนื่องและการกระจายการผลิตไปยังฐานลูกค้าทั้งปัจจุบันและอนาคต

พันธมิตรใหม่อีกราย คือ Oqton ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพในการผลิตแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น SLM Solutions และ Oqton เข้าสู่ความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ ลดระยะเวลาในการผลิต ลดต้นทุน และให้การตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมการผลิตแบบเติมวัสดุ ความเป็นพันธมิตรนี้จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพ Workflows การผลิตแบบเติมวัสดุให้เหมาะสมที่สุดในที่เดียว ลูกค้าจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูงและการผลิตแบบเติมวัสดุอย่างต่อเนื่อง

การรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพเป็นสิ่งที่จะเป็นสำหรับการผลิตอย่างต่อเนื่อง SLM Solutions มีการใช้ซอฟต์แวร์รับประกันคุณภาพพร้อมใช้งานภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน ซอฟต์แวร์รับประกันคุณภาพ SLM สามารถประเมินข้อมูลกระบวนการสร้างงานได้ง่ายดายผ่านแดชบอร์ดมาตรฐาน อีกทั้งยังสนับสนุนการทำรายงานจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย

SLM Solutions ยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์รับประกันคุณภาพชั้นนำต่าง ๆ เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับประกันการควบคุมคุณภาพผ่านแดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีการประเมินคุณภาพ อย่าง Industrial X-ray Computed Tomography การสร้างภาพ 3 มิติ และการตรวจจับข้อบกพร่องกระบวนการและชิ้นส่วนอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยี Machine Learning และปัญญาประดิษฐ์

คุณผู้อ่านจะเห็นได้ว่าขอบเขตของซอฟต์แวร์ในการผลิตแบบเติมวัสดุมีการแตกแขนงไปได้อย่างหลากหลาย และทุกองค์ประกอบต้องประสานกันเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ภาพรวมที่ดี เหมาะสมที่สุด ไม่มีบริษัทใดสามารถส่งมอบได้ทุกอย่าง ดังนั้นการหาพันธมิตรแนวร่วมเป็นการรวมข้อดีเข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงทำทุกอย่างไว้ในที่เดียว

บทความอ้างอิง: https://www.etmm-online.com/

บทความอื่น ๆ

About The Author