SuperSource: เครื่อง CMM ต้องอยู่ห่างจากสายการผลิตจริงหรือ?

เพื่อให้การตรวจสอบชิ้นงานเกิดขึ้นได้อย่างมีมาตรฐานมากที่สุด การตรวจสอบที่ใกล้ชิดหรืออยู่ในสายการผลิตเลยจะลดความเสี่ยงจากการตรวจสอที่ผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคุณสมบัตินี้เองเป็นทีเด็ดของเครื่อง CMM MiSTAR 555 ที่ไม่อาจมองข้ามได้

สิ่งสำคัญที่สุดในการตรวจสอบคุณภาพ คือ ความแม่นยำที่ไม่ผิดเพี้ยน เช่น เครื่อง CMM เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เครื่องมือตรวจสอบจึงมักมีความละเอียดอ่อนบอบบาง ส่วนใหญ่จึงต้องใช้งานภายในห้องทดสอบหรือพื้นที่จำเพาะ ซึ่งความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างขนย้ายชิ้นงาน จะดีกว่าไหมหากสามารถใช้เครื่อง CMM ได้ในพื้นที่การผลิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดเพี้ยนหรือความบอบบางของเครื่อง MITUTOYO MiSTAR 555 เครื่อง CMM ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง มาพร้อมกับความแม่นยำที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องตัวแปรจากมลภาวะรอบข้างในพื้นที่การผลิต เปลี่ยนการตรวจสอบคุณภาพที่เคยให้เป็นมาตรฐานยุคใหม่ของธุรกิจที่แสดงออกถึงความใส่ใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

About The Author