SuperSource: ZEISS BOSELLO เครื่อง X-Ray ตรวจสอบชิ้นงานโดยไม่ทำลายพื้นผิว!

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จักกับ ZEISS BOSELLO เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานโดยใช้รังสี X ที่มองเห็นข้างในชิ้นงานได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน

ZEISS BOSELLO ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบชิ้นงานได้อย่างปลอดภัยและเข้าถึงข้อมูลที่มีความละเอียดสูง เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างเทคโนโลยีแต่ละส่วน เช่น Digital Back Plate สำหรับงานอุตสาหกรรม, แขน C-Arm ที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ให้เป็น 3 มิติมองเห็นครบทุกมุม, แหล่งจ่ายไฟที่มีความเสถียรสูง, สามารถปรับกำลังในการตรวจสอบได้ เหมาะกับงาน Casting มีขนาดเล็ก สามารถติดตั้งในสถานที่ทำการผลิตได้ มีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้

About The Author