กระบวนการเลเซอร์

TECH FOCUS | การผลิตชิ้นส่วน CFRP อย่างรวดเร็วด้วยเลเซอร์ USP

พลาสติกผสมเส้นใยคาร์บอนเสริมแรง หรือ Carbon fiber-reinforced plastics – CFRP เป็นวัสดุผสม หรือ วัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในงานโครงสร้างที่มีความหลากหลายที่สุดประเภทหนึ่ง ด้วยการรวมเอาข้อดีของคุณสมบัติเชิงกลในส่วนประกอบต่างๆ ไว้ด้วยกัน ต่อไปนี้คือผลงานจากการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี

Wire laser material deposition – วิธีฉลาดสู่การประหยัดต้นทุน

Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT สถาบันเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ของเยอรมนีกำลังหาวิธีใหม่สำหรับการพิมพ์ 3 มิติชิ้นส่วนขนาดใหญ่ (3D-printing large components) อย่างประหยัดต้นทุนด้วยกระบวนการใหม่ที่เรียกว่า Hybrid AM

เลเซอร์สำหรับวัสดุคอมโพสิต ไว แรง จริง

ผู้เชี่ยวชาญจาก Fraunhofer ILT กำลังค้นคว้าและพัฒนากระบวนตัด เชื่อม และเจาะวัสดุคอมโพสิตอเนกประสงค์ประเภทต่าง ๆ ด้วยแสงเลเซอร์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในกระบวนการผลิตและในเชิงเศรษฐกิจด้วย