กราไฟท์

EDM

การใช้กราไฟต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ต้องการแม่พิมพ์กราไฟต์สำหรับผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากแก้ว (glass end products) และกราไฟต์อิเล็กโทรด (graphilte electrodes) ก็นำเสนอความท้าทายที่แตกต่างอย่างชัดเจนในการตกแต่งพื้นผิว ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือของกระบวนการและประสิทธิภาพการผลิต