กลยุทธ์

11 เทรนด์ครองโลกการผลิต 2021: อุตสาหกรรม 5.0 คือทางรอด

มีการพูดถึงอุตสาหกรรม 4.0 มากมาย แน่นอนว่า มันคือเรื่องของวิธีการที่ได้ปฏิวัติโลกการผลิต ด้วยการมอบโอกาสแก่ผู้ผลิตในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Industry 4.0 ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเห็นภาพกระบวนการทำงาน ลดต้นทุน เร่งเวลาการผลิต และให้การสนับสนุนลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling (Part 2)

Compile: รวบรวม ในขั้นตอนที่สอง ตัวเลขที่ชัดเจนถูกแปลค่าและนำไปสู่ภาพรวม รูปแบบของตัวอย่างซึ่งจะถูกนำมาพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับความเร็วในการปฏิบัติตามคำสั่งและความเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของธุรกิจ ข้อดีและข้อเสียของการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับ background ของ tool portfolio เมื่อพิจารณาทุกๆ ด้านประกอบกัน ศักยภาพในการปรับปรุงจะถูกชี้วัดและถูกแสดงเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน นำเสนอด้านต่างๆของ