การก่อวินาศกรรม

การโจมตีมูลค่า 43,000 ล้านยูโร

การก่อวินาศกรรม การโจรกรรมข้อมูลและการจารกรรมทำให้อุตสาหกรรมเยอรมันขาดทุนประมาณ 43.4 พันล้านยูโรในช่วงสองปีที่ผ่านมา เจ็ดในสิบบริษัทอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 68 เป็นเหยื่อของการโจมตีดังกล่าวในช่วงเวลานี้ อีกหนึ่งในห้าบริษัท คิดเป็นร้อยละ 19 สงสัยว่ากำลังถูกกระทำการดังกล่าว