การขึ้นรูปซิลิโคน

Moulding a mould: เทคนิคใหม่สำหรับการสร้างแม่พิมพ์ซิลิโคน

แม่พิมพ์ซิลิโคนเหมาะสำหรับการผลิตเป็นชุดขนาดเล็ก หรือ small-series production เช่น ชิ้นส่วนเพื่อประกอบการศึกษา เครื่องประดับหรืองานศิลปะ แต่การผลิตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย เพราะวัตถุที่ซับซ้อนต้องใช้ประสบการณ์และการทำงานด้วยช่างฝีมืออย่างมาก แต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบวิธีการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นอย่างรวดเร็วและในราคาที่ถูกกว่า