การฉีดพลาสติก

เลเซอร์สำหรับวัสดุคอมโพสิต ไว แรง จริง

ผู้เชี่ยวชาญจาก Fraunhofer ILT กำลังค้นคว้าและพัฒนากระบวนตัด เชื่อม และเจาะวัสดุคอมโพสิตอเนกประสงค์ประเภทต่าง ๆ ด้วยแสงเลเซอร์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในกระบวนการผลิตและในเชิงเศรษฐกิจด้วย

Flexflow hot runner technology by HRS flow for family mould

HRS flow นำเสนอแม่พิมพ์พลาสติกชุดใหม่สำหรับ one-shot production ของชิ้นส่วนภายนอก หรือ visible parts คุณภาพสูงสามชิ้น สามขนาดที่แตกต่างกันสำหรับโมดูลประตู (door module) ที่ใช้ในการตกแต่งภายในรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยี Flexflow