การตลาดอุตสาหกรรม

การเติบโตที่แข็งแกร่งในปริมาณคำสั่งซื้อที่ได้รับของอุตสาหกรรมเครื่องมือกลเยอรมัน

ประเทศเยอรมันี— ในระหว่างไตรมาสที่สอง ปี 2021 อุตสาหกรรมเครื่องกลเยอรมันบันทึกตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 103 เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้ว ทั้งจากคำสั่งซื้อจากในประเทศเยอรมันีและต่างประเทศสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คำสั่งซื้อจากอุตสาหกรรมเครื่องมือกลเยอรมันจากผู้ซื้อในประเทศสูงขึ้น 81 เปอร์เซ็นต์ระหว่าง Q1 2021 อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อต่างประเทศสูงขึ้น