การตั้งค่าเครื่องมือ

Tool Wise Broken Tool Detection System | ระบบตรวจจับทูลหักทูลสึกในเครื่องจักร

Tool setting technology – เทคโนโลยีการจัดเตรียมเครื่องมือ Tool Setting หรือ การจัดเตรียมเครื่องมือ เป็นกระบวนการพิจารณาข้อมูลทางเรขาคณิต เช่น ความยาว รัศมี และ /