การบินและอวกาศ

EDM

การลงทุน EDM เพิ่มความสามารถการผลิตซ้ำ ให้แก่ผู้ผลิตอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

สหราชอาณาจักร — เครื่องกัดเซาะด้วยประกายไฟ Sodick AG60L เครื่องใหม่ จาก Sodi-Tech EDM นำความสามารถพิเศษมาให้โรงงาน Erodex ในเมืองฮาเลโซเวน โรงงานได้ให้การสนับสนุนความพยายามในการวิจัยและพัฒนาของลูกค้าของบริษัท — ประมาณ