การประมวลผลอย่างเฉียบคม

Industry 4.0: สิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับ IoT ที่ฉับไว

เป็นความจริงที่ว่า คลาวด์ไม่เหมาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากแบบ real-time บริษัทสายการผลิตเชิงอุตสาหกรรมควรใช้ระบบการประมวลผลที่เรียกว่า Edge Computing ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรับส่งข้อมูล (Latency) ได้มากกว่า *Edge Computing คือการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ใกล้กับแหล่งข้อมูลให้มากที่สุด อาจจะอยู่ในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งแทนที่จะเอาข้อมูลจำนวนมหาศาลขึ้นไปประมวลผลบน

smart factory: ยกระดับความปลอดภัยในโรงงานด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลสุดเฉียบคม

เมื่อศักยภาพและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ IoT ที่เปิดตัวการใช้งานขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเวลาในการตอบสนองต่ำ หรือ เวลาที่ฉับไวในการประมวลผลจึงมีความจำเป็นในการตัดสินใจแบบ real-time ของอุปกรณ์ IoT ต่างๆ การประมวลผลแบบเฉียบคมและฉับไวกำลังเป็นที่ต้องการทั้งในส่วนของการยอมรับและความนิยม โดยเฉพาะความจำเป็นในการใช้งานระดับ critical use ในอุตสาหกรรมน้ำมัน