การพิมพ์ด้วยการหลอมผง

นักวิจัยทำให้การพิมพ์สามมิติสามารถใช้ได้กับการเดินทางอวกาศ

การทดลองต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าการผลิตแบบเติมวัสดุพร้อมกระบวนการพิเศษสามารถทำงานได้เช่นกัน ภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดาวอังคาร ดังนั้นมีหนทางที่การพิมพ์สามมิติจะพาตัวเองไปสู่การเดินทางในอวกาศในอนาคต