การส่งออก

สถานการณ์ของผู้ส่งออกเยอรมันหลังวิกฤติโคโรนา

ในปี 2020 นี้มีการคาดการณ์ว่า 80% ของบริษัทเยอรมันจะสูญเสียรายได้จากยอดขายของธุรกิจในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทเยอรมันที่ได้รับผลกระทบจึงต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศลง