การหล่อแก้ว

การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจำลองดิจิทัลเป็นกุญแจไปสู่การหล่อแก้วที่ประหยัดทรัพยากรหรือไม่? ประเทศเยอรมนี – การผลิตภาชนะแก้วเริ่มด้วยการออกแบบของแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ยิ่งออกแบบและผลิตได้แม่นยำมากเท่าใดคุณภาพก็ยิ่งดีขึ้นในแง่ของการกระจายตัวของแก้ว ลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้ ความแข็งแรง และน้ำหนัก น้ำหนักในทางกลับกันมีบทบาทสำคัญต่อการใช้พลังงานและประสิทธิภาพของทรัพยากร