การออกแบบ

What is rapid prototyping? การสร้างต้นแบบรวดเร็วคืออะไร (1)

การปรับเปลี่ยนจากไอเดียสู่โมเดลที่จับต้องได้จริงแบบ full-scale model ธุรกิจสมัยใหม่จะสามารถเห็นภาพไอเดียของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ทันการ-ทันใจได้อย่างไร นี่คือตัวชี้วัดหนึ่งว่า เทคนิคการสร้างต้นแบบที่รวดเร็ว หรือ Rapid prototyping มีพลังในการสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร

Simulate First, Design Later

ไม่มีคำว่าเร็วเกินไป สำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง  การใช้การจำลอง หรือ simulation ในแนวคิดของการออกแบบ (ผลิตภัณฑ์) และในการออกแบบน้ำหนักเบา หรือ lightweight design มีข้อดีหลายประการ

คั้นหัวกะทิกับ TDI Challenge

การแข่งขัน TDI (ตัวย่อของ Technology, Design and Innovation) Challenge 2019 การแข่งขันสำคัญประจำปีระดับนักเรียน (มัธยม) ของสมาคมเทคโนโลยีการผลิต (Manufacturing Technologies Association