การเจาะชิ้นงานความเร็วสูง

EDM: รู้จักเครื่อง EDM สำหรับงานเจาะแบบไม่มีการสัมผัส

การเจาะด้วยกระแสไฟฟ้า หรือ EDM (Electrical Discharge Machine) เป็นกระบวนการเจาะแบบไม่มีการสัมผัสชิ้นงาน หรือ non-contact drilling process ทำให้สามารถเจาะรูขนาดเล็กที่สุดได้ด้วยความเร็วสูงโดยที่ความแข็งของวัสดุไม่ใช่ปัญหา การใช้งานหลักๆ คือ งานเจาะรูสตาร์ทเตอร์สำหรับการใช้งาน